Voimaluste toenaosus

Küsimus: kui koolis õpib õpilast, siis mitmel õpilasel on kindlasti ühel ja samal päeval sünnipäev? Kõrgushüppevõistlusel üle kolme meetri hüppamine. Kui soodsate võimaluste arvu tähistame tähega m ja kõikide võimaluste arvu tähega n, siis tõenäosus p. Tõenäosusteooria tekkimisest Tõenäosusteooria arengus on suurt rolli omanud õnnemängud. Nii arvavad paljud tõenäosusteooriat mitte tundvad inimesed. Kindel, võimatu ja juhuslik sündmus Kindel sündmus - sündmus, mis antud vaatluse või katse korral alati toimub.

Sündmuse tõenäosus on arv, mis iseloomustab Voimaluste toenaosus toimumise võimalikkust teatud tingimustel.

Kauplemise mahla susteem

Suhteline sagedus näitab, kui suur on tõenäosus mingi sündmuse toimumiseks. Tõenäosuse leiame, kui jagame soodsate või oodatud võimaluste arvu kõikide võimaluste arvuga. Tõenäosust väljendatakse sageli protsentides.

Jaga kinnisvara kauplemise susteemi

Kindel sündmus — sündmus, mis antud vaatluse või katse korral alati toimub. Kindla sündmuse tõenäosus on 1.

MM binaarse variatsioon

Võimatu sündmus — sündmus, mis antud vaatluse või katse korral kunagi ei toimu. Võimatu sündmuse tõenäosus on 0.

Gamma strateegiad

Võimatuteks sündmusteks on näiteks täringul üheaegselt 6 ja 4 silma heitmine; see, et inimene on sündinud kolmel erineval päeval ja ka see on võimatu, et inimene elab aastaseks.

Juhuslik sündmus — sündmus, mis antud vaatluse või katse korral võib toimuda, aga võib ka mitte toimuda. Juhuslikeks sündmusteks on sünnipäeva sattumine N: Kui suur on tõenäosus, et täringut veeretades tuleb paaritu arv silmi?

Kuidas muute VIX-valikuid

Täringu veeretamisel võib tulla silmade arvuks 1, 2, 3, 4, 5 või 6 silma. Seega on kõikide võimaluste arv 6.

Neist paaritud arvud on 1, 3 ja 5. Seega on soodsate võimaluste arv 3.

Sündmuse tõenäosus on arv, mis iseloomustab sündmuse toimumise võimalikkust teatud tingimustel. Suhteline sagedus näitab, kui suur on tõenäosus mingi sündmuse toimumiseks. Tõenäosuse leiame, kui jagame soodsate või oodatud võimaluste arvu kõikide võimaluste arvuga.