Elektri kauplemise voimalused, Liitu pressilistiga

Kui enamikes riikides on elektribörsil kauplemine turuosalistele üks võimalus, siis Hispaanias ja Portugalis on see näiteks kohustuslik ning kogu kaubandus peab käima elektrituru korraldaja OMIE-i kaudu. Pakkumised tehakse mõlemalt poolt, nii ostupakkumised kui ka müügipakkumised, oleneb, kes on siis seal osaline. Alates elektrituru täielikust avanemisest 1. Väikeinvestoril võib see tekitada aga küsimuse, et kas selliste kõikumiste pealt oleks võimalik ka kasumit teenida.

Binaarne voimalus PALING PAGUS

Tegemist hulgituruga Elektribörsi Nord Pool Spot Balti piirkonna juht Ingrid Arus ütles, et reeglina on kauplejateks elektrimüüjad ja -tootjad ise. Pakkumised tehakse mõlemalt poolt, nii ostupakkumised kui ka müügipakkumised, oleneb, kes on siis seal osaline.

Kas väikeinvestoril on elektribörsile asja? Elekter Foto: epa Elektribörsil muutuvad hinnad igapäevaselt ja suuremaid kõikumisi võib tihti ette tulla. Väikeinvestoril võib see tekitada aga küsimuse, et kas selliste kõikumiste pealt oleks võimalik ka kasumit teenida. Suurim erinevus elektribörsil ja aktsiabörsil on see, et elektribörsil toodetu tarbitakse kohe ära. Nõudlus ja pakkumine peavad olema kogu aeg tasakaalus ja seetõttu on elektribörsi ülesehitus teistsugune kui aktsiaturgudel.

Eraisikutel ei ole elektribörsil mõistlik olla, sest tegemist on hulgituruga. See nõuab suurt tagatist ja tegemist on ikkagi turuga, mis on mõeldud füüsilise elektri ostmiseks.

Kas väikeinvestoril on elektribörsile asja?

Finantstehinguid tehakse küll ja lõppkokkuvõtteks on finantstehingute aluseks needsamad Nord Pool Spoti füüsilise turu hinnad. Neid pakkumisi finantsturgudel saab siis teha kuni kuus aastat etteulatuvalt. Kui osta Nasdaq Commoditiesilt elektriga seotud väärtpabereid, siis see elektri hinda ei pruugi mõjutada. Näiteks nendele samadele kauplejatele, kes füüsilist elektrit müüvad turuosalistele. Elektribörsi eesmärgiks on eelkõige pakkuda võrdset võimalust turuosalistele oma toodangu müügiks või elektrienergia ostmiseks, olles samas ka alternatiiviks kahepoolsetele lepingutele.

Elektribörs tagab, et elektrienergiale tekiks läbipaistev ja turupõhine hind, mis annaks investoritele ja tootjatele aluse turusituatsiooni hindamiseks ning investeerimisotsuste tegemiseks.

Allikas: Elering. Varustuskindlusele tugineb omakorda tarbijate tegelik võimalus tarbida igal hetkel mõistliku hinnaga elektri ja maagaasi ning seda võimalikult jätkusuutlikult. Norra parlamendi otsus selle kohta jõustus aastal.

Statnett Market AS asutati Norra ettevõttena Eesti liitus Elbas-turuplatvormiga Hindade kujunemise mehaanika Elektri turuhind arvutatakse Nord Pool Spoti turul igaks tunniks eraldi. Igaks tunniks järjestatakse kõik elektri tootmispakkumised alates odavamast ning elektri nõudluspakkumised alates kallimast.

Nende kahe joone lõikepunktis kujuneb elektri hind. Kõik tootmispakkumised, mis tegid pakkumise turuhinnaga või madalamal, pääsevad turule ning kõik tarbijad, kes tegid pakkumise turuhinnaga või kallimalt, saavad turult osta elektrit. Juhusliku päeva pakkumise ja nõudluse kõverad on toodud joonisel 2.

Valikud kauplemise paevik

Joonis 2. Nord Pool Spot ühe päeva pakkumise ja nõudluse kõverad. Saadaolev hüdroenergia kogus sõltub ilmastikuoludest Skandinaavias ning seetõttu omab ka märgatavat mõju elektri hindadele.

3.4.1 Füüsilise energiaga kauplemise platvormid (börsid) Euroopas

Elektri hinnad iga päeva igaks tunniks kõikides kauplemispiirkondades avaldatakse Nord Pool Spoti kodulehel eelmise päeval kella ks Kesk-Euroopa aja järgi CET. Joonis 3. Illustratsioon hinna kujunemisest Nord Pool Spot turul. Iga päeva kell Selleks ajaks teevad nii elektrit turule müüvad osapooled kui ka elektrit turult ostvad osapooled kõik oma pakkumised. Pakkumised tehakse eraldi iga täistunni jaoks ja seega koosneb ööpäev 24 tükist, kus igal tunnil määratakse eraldi elektri turuhind vastavalt pakkumistele sellel tunnil.

Kõik pakkumised edastatakse Nord Pool Spoti serverisse, kus elektrienergia hind tuvastatakse iga ajaperioodi jaoks ja iga hinnapiirkonna jaoks eraldi. Hinna määratakse elektri nõudluse ja pakkumise tasakaalupunkti leidmise põhimõttel, kuid hinna tuvastamise algortim peab veel lisaks arvestama paljusid nüansse, näiteks elektrienergia liikumist hinnapiirkondade vahel. Vastavalt kauplemispakkumistele leitud elektrienergia hind avalikustatakse NordPoolSpot kodulehel hiljemalt kella ks CET.

Tehtud turupakkumised, mis pääsesid turule näiteks elektri müügipakkumine, mille pakutud hind oli madalam kui selgitatud turuhindrealiseeruvad järgmise ööpäeva jooksul.

Susteemi Trading Tool

Kõik elektriturule pääsenud müüjad saavad ning ostjad peavad maksma selgitatud turuhinda. Sellel turul fikseeritakse hinnad ja kogused järgmise päeva 24 tunniks. Sellel turul on võimalik täiendavalt tasakaalustada oma bilanssi, ostes või müües puudujääva ülejääva osa. NP ajalugu ulatub Nimelt oli Norra Põhjamaadest esimene riik, kus elektriturg ümber korraldati ning juba Järgemööda liideti Soome, Taani, Saksamaa, Inglismaa ning