Valikud McMillan.

Koroonaviiruse COVID tõttu on majutusasutuses praegu lisameetmed ohutu ja sanitaarse keskkonna tagamiseks. Iseseisvaks valikute tegemiseks ja tegutsemiseks on vaja mitmeid oskusi, mida kindlaksmääratud elukorralduse juures nii aktiivselt kasutama ei pea: eneseanalüüsioskus — arusaamine sellest, kes ma olen ja mida tahan infootsimisoskus - millised valikud mul on ja milline on erinevate võimaluste tulemus oskus eristada olulist ebaolulisest — mis on need olulised kriteeriumid, millele oma valikuid tehes toetuda planeerimisoskus — oskus seada eesmärke, koostada tegevus- ja ajakava tegutsemisoskus ja järjekindlus, et oma plaanid ka ellu viia paindlikkus, et kohaneda muutuvate oludega Kuidas oma õpinguid korraldada ja õppimiseks vajalikke oskusi arendada, vaata põhjalikumalt Tudengiveebi õpioskuste osast.

Külastajate arvustused 8 Koroonaviiruse COVID tõttu veendu, et seda majutusasutust broneerides järgiksid kindlasti sihtkoha kohaliku valitsuse juhiseid, sealhulgas reisi Valikud McMillan, rühma lubatud suurust jms puudutavaid juhiseid.

Valikud McMillan

Valitsuse juhiste alusel võtab see majutusasutus nende juhiste kehtimise ajal koroonaviiruse COVID levimisvõimaluse vähendamiseks vastu vaid oluliste töötajate broneeringuid. Saabudes peavad olema esitada asjakohased tõendid, mille puudumisel tühistatakse saabudes sinu broneering.

Valikud McMillan

Valitsuse juhiste alusel võib see majutusasutus nende juhiste kehtimise ajal koroonaviiruse COVID levimisvõimaluse vähendamiseks küsida külastajatelt lisadokumente, et kinnitada isikut, reisikava ja muud asjakohast teavet.

Koroonaviiruse COVID tõttu on majutusasutuses praegu lisameetmed ohutu ja sanitaarse keskkonna tagamiseks.

Valikud McMillan

Koroonaviiruse COVID tõttu on majutusasutuses lisameetmed, et kaitsta külastajate ja personali tervist. Seetõttu võivad teatud teenused ja mugavused olla piiratud või ei pruugi need olla saadaval.

Valikud McMillan