Pilootide lahendamise strateegia

Advokatuuri liikmete seisukohad muudatusettepanekute ja Justiitsministeeriumi ettepanekute kohta on oodatud kuni Sellisel juhul on tööandjal kohustus töötaja teise töövahendi jaoks ümber koolitada. Eelnõu SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel.

Kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu üldmenetluse lihtsustamine ja kohtumenetluse aja lühendamine väljatöötamise kavatsuse Justiitsministeerium on esitanud arvamuse avaldamiseks kriminaalmenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu üldmenetluse lihtsustamine ja kohtumenetluse aja lühendamine väljatöötamise kavatsuse.

  1. aprill – Riiklik Lepitaja
  2. ELA väitel rikkus Estonian Air kollektiivlepingu koondamissätteid, kui jättis eelmise aasta kevadel koondatud piloodid sel kevadel tööle ennistamata.
  3. Pengalamani binaarsed variandid

Palun leidke kaaskiri ja VTK. Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet palume 9. Palun leidke eelnõuseletuskiriseletuskirja lisa 1 ja seletuskirja lisa 2.

Pilootide lahendamise strateegia

Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet Palun leidke kaaskiri ja eelnõu väljatöötamise kavatus. Juhtivkomisjon õiguskomisjon on esitanud arvamuse avaldamiseks ja ettepanekute esitamiseks eelnõu. Menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel.

Pilootide lahendamise strateegia

Menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu koguleheküljel. Palun leidke eelnõu ja seletuskiri.

Täiendatud ettepanekud siin. Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet Kriminaalpoliitika põhialuste eelnõu näol on tegemist riigieelarve seaduse §-s 20 nimetatud strateegilise arengudokumendiga.

Pilootide lahendamise strateegia

Eelnõu 52 OE menetlusteabe ja- dokumentidega saab tutvuda siin. Palun leidke väljatöötamiskavatsuse alusdokument.

Avalda arvamust

Palun leidke väljtaöötamiskavatsuse alusdokument. Palume Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet eelnõule Palun leidke eelnõu ja seletuskiri Palume Eesti Advokatuuri liikmete arvamusi eelnõule 5.

Pilootide lahendamise strateegia

Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus Perekonnaseaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu seletuskiri Palume Eesti Advokatuuri liikmete kooskõlastusi ja tagasisidet eelnõule Aavekukk-Tamm advokatuur.

Analüüs-kontseptsioon on leitav Justiitsministeeriumi kodulehelt.

Eesti Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud kuni Palun leidke haldustrahviõiguse konseptsioon siit. Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni Palun leidke eelnõu ja seletuskiri Eesti Advokatuuri liikmete tagasisidet ootame kuni Eelnõu SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel Eesti Advokatuuri Pilootide lahendamise strateegia tagasisidet ootame kuni Eelnõu peamiseks eesmärgiks on luua võimalused EL õiguses sätestatud haldustrahvide ja muude haldusmeetmete rakendamiseks eesti õiguses.

Pilootide lahendamise strateegia

Eelnõu 1 1 SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel. Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil Merit. Kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu SE Vabariigi Valitsuse algatatud kohtute seaduse ja prokuratuuriseaduse muutmise seaduse eelnõu SE võeti Riigikogu menetlusse Eelnõu läbis Riigikogus esimese lugemise Eelnõu peamiseks eesmärgiks on luua Eesti õiguskorda võimalused Eesti osalemiseks Euroopa Prokuratuuris.

Pilootide lahendamise strateegia

Eelnõu SE menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel. Riigikaitseseadus SE Riigikaitsekomisjon on edastanud eelnõule esitatud muudatusettepanekud, mis oluliselt muudavad riigikaitseseaduse eelnõu SE. Palun leidke Riigikaitsekomisjoni muudatusettepanekudRiigikogu Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni muudatusettepanekud ja eelnõu algataja esindaja Justiitsministeeriumi ettepanekud muudatusteks. Advokatuuri liikmete seisukohad muudatusettepanekute ja Justiitsministeeriumi ettepanekute kohta on oodatud kuni Pilootide lahendamise strateegia Lisaks märgime, et kui teil esineb probleeme veebipõhise küsimustiku avamisega, siis on võimalik konsultatsioonile ligi pääseda viidatud linkide sisu lõpus, kus sektsiooni Related links all on saadaval Consultation document fail PDF vormingus.

Täidetud küsimustikud on võimalik saata e-maili teel aadressil fisma-cyber-assets ec. Palume küberturvalisuse konsultatsiooni osas tekkivate küsimuste ja ettepanekutega pöörduda Paula Soontaga poole paula.

Kuu: aprill 2014

Rahandusministeerium ootab teie sisendit kuni Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu SE Riigikogu rahanduskomisjon on saatnud Vabariigi Valitsuse algatatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu arvamuse avaldamiseks.

Eelnõu menetlusteabe ja -dokumentidega saab tutvuda Riigikogu kodulehel eelnõu SE kaardil.

Advokatuuri liikmete arvamused on oodatud e-posti aadressil katrin.