CAMBRIDGE Ulikooli jatkusuutlikkuse strateegia,

Erinevatel metsa majandamise võtetel on pikema aja lõikes mitmeid, sh vastandlikke mõjusid. Kai-Riin hakkab kaasa töötama kõigis meie teistes töödes: jätkusuutlikkuse strateegiate loomine ja elluviimine, ärimudelite innovatsioon, huvigruppide dialoog ja kaasamine, käitumiskoodeksite ja põhimõtete loomine ja juurutamine jne. Bioenergiaks soovitatakse kasutada kohalikke puidu- ja põllumajandustootmise jääke, samuti harvendus- ja hooldusraietest tekkinud väheväärtuslikku puitmaterjali ning mitte kasvatada suures mahus ja monokultuurset biomassi.

Kuuleme sageli, et ettevõtted looksid rohkem vastutustundlikke ja jätkusuutlikke lahendusi, kui see sihtgrupile rohkem korda läheks — proovime koos Kai-Riiniga selle puuduva pusletükiga oma kliente aidata. Miks inimesed käituvad nii nagu nad seda teevad ja kuidas neid müksata vastutustundlikumaks?

Nii tööl kui eraelus. Siin tulevadki appi teadmised käitumisteadustest.

Sustinere tiimis on alates augustist uus liige — Kai-Riin Kriisa. Tema tulek laiendab meie teenuste portfelli ja täiustab olemasolevaid.

Teine lisandväärtus, mille Kai-Riin meie tiimi toob, on tema taust brand purpose teemadega töötamisel. Kuidas üks organisatsioon oma brändi kõrgema eesmärgi seadma peaks, mis kasu see loob ja mismoodi seda praktiliselt ellu viia saaks? Bioenergiaks soovitatakse kasutada kohalikke puidu- ja põllumajandustootmise jääke, samuti harvendus- ja hooldusraietest tekkinud väheväärtuslikku puitmaterjali ning mitte kasvatada suures mahus ja monokultuurset biomassi.

30 Dice meetodit kauplemise susteemi

Toitumisharjumuste vähem liha ja toidu raiskamist muutumisel vabanenud või muidu söötis põllumaad võiks kasutata biomassi tootmiseks. Väikesemahulisel ja jätkusuutlikult toodetud biomassil on positiivsed mõjud keskkonnale.

Kai-Riin Kriisa

Raporti oluline järeldus on ka see, et bioenergia kasutamisest, metsa ja muude ökosüsteemide süsiniku sidumise suurendamisest ning maa ja metsaga seotud emissioonide vähendamisest üksi ei piisa kliimamuutuste leevendamiseks ei Eestis ega kogu maailmas. Kui kõikides muudes sektorites emissioone kiiresti ei vähendata, siis kliimamuutuste kahjustused maale ja metsale tekitatavad suurenevad ning see omakorda vähendab süsiniku sidumist ja võimendab kliimamuutusi.

Avaleht Uudised Raport: kliimamuutused ohustavad tuleviku Eesti me

Metsade jätkusuutlik majandamine aitab säilitada või suurendada süsinikuvarusid orgaanilises aines ja pinnases, sealhulgas talletada süsinikku puittoodetes.

Samuti toob see kaasa asendusefekti, pakkudes lahendust metsasüsiniku küllastusprobleemile, mille korral küps mets enam kokkuvõttes süsinikku juurde ei seo st süsiniku emissioonid ja sidumine tasakaalustavad üksteist või emissioonid ületavad sidumist.

  1. Kai-Riin Kriisa — Sustinere
  2. Moodsad valikut
  3. Sustinere tiimiga liitus Kai-Riin Kriisa — Sustinere
  4. Swing shopping parimad naitajad

Erinevatel metsa majandamise võtetel on pikema aja lõikes mitmeid, sh vastandlikke mõjusid. Näiteks vähendab suurem küpse metsa raiemaht biomassis seotud süsinikku lühiajalises perspektiivis, kuid suurendab süsiniku seotust puittoodetes ja võimalikku asendusefekti. Kliimamuutustega kohanemiseks saab metsi aidata näiteks, vähendades liigniiskust ja tulekahjuohtu. Oluline on kohaliku liigilise koosluse säilitamine, mis aitab toetada ökosüsteemi ja selle teenuste jätkusuutlikkust kaasa arvatud kliimamuutustele vastupidamiseks ja paremaks süsiniku sidumiseks.

Saada kiri!

Riskide vähendamiseks tuleks võõrliikide kasutamisest hoiduda. Erinevatel metsa majandamise võtetel on pikema aja lõikes mitmeid, sh vastandlikke mõjusid.

Kai-Riin Kriisa Minu eesmärk on aidata ettevõtetel mõtestada meie ühiskonna ees seisvaid suuri väljakutseid kui võimalusi oma äri edendada nii, et samaaegselt saaks täidetud ka oma kohustus panustada vastutustundlikku ja kestlikku arengusse. Ehk nagu öeldakse, go big or go home. Olen abiks vastustundliku ettevõtluse strateegilisel juhtimisel, ettevõtete keskkonnamõju ja ökoloogilise jalajälje hindamisel, negatiivsete mõjude vähendamiseks tegevusplaanide koostamisel, brändi kõrgema eesmärgi brand purpose loomisel, käitumisökonoomika-alaste töötubade läbiviimisel, erinevate ettevõtete ja sektorite vaheliste koostöövõimaluste leidmisel sest üksi ju kõike ei jõua ning uuringute ja analüüside teostamisel eelkõige keskkonnamõjude vaatevinklis. Mul on laialdane kogemus alates ärinõustamise teostamisel erinevatest sektoritest, alustades pangandusest ja telekommunikatsioonist, lõpetades kütuse- energia- ja kaubandussektoriga. Enne Sustinerega liitumist töötasin Kantar Emoris ärisuuna juhina, kus lisaks brändistrateegia ja konkurentsianalüüsi projektidele täitsin ka käitumisteaduste eksperdi rolli.

Näiteks vähendab suurem küpse metsa raiemaht biomassis seotud süsinikku lühiajalises perspektiivis, kuid suurendab süsiniku seotust puittoodetes ja võimalikku asendusefekti.

Kliimamuutustega kohanemiseks saab metsi aidata näiteks vähendades liigniiskust ja tulekahjuohtu.

Rahvusvahelised kaubandusoiguse karjaarivoimalused

Oluline on kohaliku liigilise koosluse säilitamine, mis aitab toetada ökosüsteemi ja selle teenuste jätkusuutlikkust kaasaarvatud kliimamuutustele vastupidamiseks ja paremaks süsiniku sidumiseks. Riskide vähendamiseks tuleks võõrliikide kasutamisest hoiduda. Ökosüsteemide enamasti metsa seotud CO2 vähendab seega umbes 1,5 tonni emissioone inimese kohta aastas.

Korge toenaosusega kauplemise strateegia CD

Eesti metsades oli Aastane süsinikdioksiidi sidumine on olnud arvestuslikult 1,6 kuni 4,5 miljoni tonni perioodil — Umbes pool Eestit on kaetud metsadega, raporti aluseks olnud Elaniku kohta teeb see umbes 1,8 ha metsamaad ja puud. Eestis on metsamaa pindala suurenenud umbes poolteist korda ja metsa tagavara on sama ajavahemiku jooksul kolmekordistunud.

30 sekundit binaarseid valikuvoimalusi