Kaubandusvoimaluste juht Indias

USA ja Euroopa on koos nende katsumustega toime tulnud, ent oleme teadlikud, et meid on taas proovile pandud ja seda tehakse ka tulevikus. Võite valida mis tahes ennist nimetatud ohu, misjärel märkate seoseid ühel või teisel moel kõigiga, olgu see Venemaa, Hiina, Iraani või islami terrorismiga. Mitmepoolsed kaubanduskokkulepped peavad edaspidigi teenima avatud ja ausat kaubandust. Ja ma arvan, et olen kuulnud oma..

USA ja Euroopa seisavad silmitsi paljude väljakutsete ja ohtudega, mis erinevalt minevikust on samal ajal hajutatud paljude geograafiliste rinnete ja domeenide vahel — valitsusvälised terroristid, tavapärased ohud ja küber- või tuumaohud. Kuna teame, et koos oleme nendele katsumustele vastu astudes tugevamad, püüdleme senisest tihedama Euroopast lähtuva koostöö poole koos sealsete riikidega, meie parimate partneritega.

The War on Drugs Is a Failure

Ajalugu on näidanud, et meid saadab edu ühistele väljakutsetele koos vastu astudes. Nagu ma ennist mainisin, on üks väljakutse Venemaa. Euroopa ja USA otsivad häid suhteid Venemaaga.

Prantsusmaa süüdistab WTO kõneluste tõkestamises arenguriike

Ent Venemaa on näidanud, et ta püüdleb uue Nõukogude Liidu järgse võimude tasakaalu poole ja otsib oma tuumaarsenalist tulenevaid võimalusi, et kehtestada oma tahtmine jõuga või sõlmides partnerluse oma kodanike suhtes hoolimatust üles näitavate režiimidega, nagu on seda Bashar al-Assadi jätkuv keemiarelvade kasutamine oma rahva suhtes.

Nõukogude Liidu lagunemine muutis Venemaa ühiskonna vabamaks ja lõi uued kaubandusvõimalused, millest lõikavad kasu venelased, eurooplased ja ameeriklased. Venemaa on aga tihti rakendanud pahatahtlikke taktikaid USA ja Euroopa vastu, et meid lahutada, nõrgestada meie enesekindlust ning õõnestada poliitilisi ja majanduslikke edusamme, mille oleme koos saavutanud alates Külma sõja lõpust.

Energia varustamise poliitikasse mässimine, küberrünnakute algatamine ja valeinformatsiooni levitamine vabade valimiste õõnestamiseks ning diplomaatide tagakiusamine ja heidutamine ei ole vastutustundlikule riigile kohane. Naaberriigi ründamine ja teiste ähvardamine ei parandada venelaste elu või Venemaa positsiooni maailmas.

Tahame, et Venemaa oleks Euroopa ja suurema transatlantilise kogukonna konstruktiivne naaber. Siiski on see otsus Venemaa teha.

Venemaa võib jätkata enese eraldamise ja vaesestamist, külvates võõrsil segadust ja takistades vabadust kodus, või võib sellest kujuneda jõud, mis edendab venelaste vabadust ja Euraasia stabiilsust. Pärast presidendi hiljutist otsust Iraani poliitika suhtes on tegelikult palju ühisjooni, mis pigem liidavad USA-d ja Euroopat kui eraldavad teineteisest.

Palume oma Euroopa partneritel meiega ühineda, et kõik koos Iraani vastuvõetamatule käitumisele vastu seista. Iraani režiim vastandub läänemaailma põhimõtetele individuaalse, poliitilise ja usulise vabaduse totalitaarse allasurumisega. Ühtlasi ei tunne ükski riik end vabalt, arvestades Iraani hegemoniaalseid püüdlusi Lähis-Idas, mis kajastuvad terroristlike organisatsioonide ning Iraagi ja Süüria territooriumil tegutsevate relvarühmituste toetamises ning aktiivse ballistilise raketi arenguprogrammi edendamises.

Euroopa sekkumisega teame, et Türgi ei saa ignoreerida Iraani geograafilise läheduse ja kultuuriliste sidemete pärast. Ei Iraan ega Venemaa saa pakkuda Türgi kodanikele selliseid majanduslikke ega poliitilisi hüvesid nagu lääneriikide kogukond.

Tunnustame oma NATO liitlaste olulist panust Afganistanis ja palume neil säilitada pühendumuse sellele missioonile. USA uue Lõuna-Aasta strateegia eesmärk on hävitada terroristide turvapaigad ja keelduda nende taastamisest samal ajal, kui Afganistani valitsus jätkab oma võimekuse suurendamist, et säilitada turvalisus ja luua tingimused Talibaniga leppimiseks ning laiapõhjaline valitsus, mis arvestaks afgaanide etnilist mitmekesisust.

Teame, et see võtab aega. Julgustame mõõdukaid panuseid sõdurite, fondide ja muus vormis abi näol, kuna otsime võimalusi sellise terroriohu kõrvaldamiseks, mis ei piirdu üksnes selle tekkekohaga. NATO Afganistani jätkuoperatsioon RSM on võtmetähtsusega meie ühise eesmärgi seisukohast, et tagada, et Afganistan arendab välja võimekuse panustada piirkondliku stabiilsuse tagamisse ja hoida silm terroriohtude peal, seal hulgas al-Qaidal ja ISISel.

Me peame tegutsema, et piirkonnad, nagu Sahel või Magrib, ei muutuks ISISe, al-Qaida ega teiste terrorirühmituste järgmiseks kasvulavaks. Kui kõnealused rühmitused suudavad okupeerida territooriume suurema vaevata, siis on nende strateegidel, pommivalmistajatel ja internetis propageerijatel lihtsam mujal maailmas rünnakutele õhutada ning neid kavandada ja ellu viia. Selline olukord valitses mitu kuud Ar-Raqqah linnas.

ISISe ilmumine Sahelisse on Kaubandusvoimaluste juht Indias üks näide sellest, kuidas meie turvalisust ja inimeste heaolu varjutaval ohul on jätkuvalt palju uusi ja ootamatuid tekkekohti. Selliste ohtude arenev ja ennustamatu Kaubandusvoimaluste juht Indias, millega silmitsi seisame, on juba selge Pariisi, Brüsseli, Orlando, Nizza, Berliini, Istanbuli, Londoni, Manchesteri, Barcelona, New Yorgi ja paljude teiste selliste kohtade elanikele, kus kodanikud on kannatanud islami terroristide käte läbi, kellest paljud radikaliseerusid kodus arvutiekraani ees oma riigis.

Need ohud, millega silmitsi seisame, on selged riikidele, nagu Türgi, Kreeka, Itaalia ja Saksamaa, kes on mõjutatud Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast pärit ebakorrapäraste rändelainete destabiliseerivast mõjust. Esimese maailmasõja kõige tumedamal tunnil teatas Winston Churchill, et briti rahvas võitleb nii põldudel, randadel kui ka tänavatel, et kaitsta oma riiki. Tänapäeval toimub meie võitlus suuresti internetis, passikontrollis ning Euroopa ja maailma noorte südametes ja mõtetes.

Euroopa julgeolekuasutusi, sealhulgas NATOt, tuleb muuta selliselt, et reageerida oleks võimalik nii sise- kui Kaubandusvoimaluste juht Indias välisohtudele, alustades islami terrorismist, jätkates küberrünnakutega ning lõpetades kontrollimatu rändega. Kuigi me teame, et tegemist on tulevikuohtudega, viitavad paljud ajalehed neile kui tänapäeva ohtudele. Uued ohud, millega USA ja Euroopa silmitsi seisavad, on pikaajalised, ennustamatu ajastusega ja asuvad erinevates piirkondades.

Selleks, et neid ohte korrapäraselt ennetada ja nendele vastu astuda, on vaja suuremat Euroopa pühendumust julgeolekule, sest kohalikud hädaolukordade lahendajad on kõige efektiivsemad heidutajad. Samal ajal kui USA jätkab oma lubaduste hoidmist Uhine kauplemissusteem Shanghai julgeolekualaste ebaõnnestumise vältimiseks piirkonnas ja ühtlasi ressursside kulutamist, et säilitada meid kaitsev ühisosa, peavad Euroopa riigid võtma suurema vastutuse oma julgeoleku väljakutsete jaoks.

Meie liidud tuleb praeguses strateegilises keskkonnas tugevamaks muuta, hoolsuse ja kohustuse puudumisel kerkivad suuremad riskid.

Kaubandusvoimaluste juht Indias Kauplemisvoimalused SCHWAB-ga

Meie kulutused on mõnel viisil peegeldus sellest, kui väga me otsime viise rahu ja vabaduse kaitsmiseks. Taaskord innustame Euroopa partnereid, kes ei ole veel nii toiminud, suurendama oma kaitsekulutusi kahe protsendini SKTst.

Need riigid teavad, et vabaduse säilitamiseks on tarvis investeerida julgeolekusse.

Prantsusmaa süüdistab WTO kõneluste tõkestamises arenguriike

Meil kõigil on aeg hakata seda kokkulepet austama. Lisaks innustame ka suuremat julgeolekualast integratsiooni tingimusel, et suhted on tõhusad ja teenivad ühist huvi. Selline pühendumus on vajalik, kuna kaalul on meie vabadus ja turvalisus. USA ja kõik Euroopa riigid, eeskätt need, kes kord kommunistliku diktatuuri all elasid, väärtustavad meie vabadusi kui rahvad, kes oskavad oma parema äranägemise järgi talitada. Kui me ei võta vastutust, ei ole meil ka suveräänsust.

Suveräänsuseta ei ole ka vabadust. Suveräänsuse säilitamine hõlmab ka seda võimaldavate vooruste arendamist. Vabad riigid peavad valvsalt kaitsema kodanikuühiskondi ja rühmasid, perekondi ning neid moodustavaid indiviide.

Õigusriik ja rahvast esindavad valitsused on kõigest sõnakõlks, kui need lahutada aktiivsest kodanikuühiskonnast ja sügavast lugupidamisest teatavate enesestmõistetavate tõdede suhtes. Võime ületada mis tahes kaaluka geopoliitilise raskuse, ent kui me ei ole pidevalt valvsad oma käitumise suhtes, võivad pikas perspektiivis kaotajaks jääda meie oma kodanikud.

Lääne ideaalide säilitamine sõltub sellest, kui Kaubandusvoimaluste juht Indias me oleme kaitsma põhitõdesid, millel meie poliitilised ja majanduslikud vabadused põhinevad. Teame, et Euroopa inimestel ja juhtidel on käsil palju arutelusid tuleviku üle.

Ameerika ei püüa kaela määrida vastuseid neile küsimustele.

Ameerika Ühendriigid ja Euroopa: lääne liitude tugevdamine | USA saatkond Eestis

Teame, et Euroopa koosneb vabadest riikidest, kes sarnaselt lääne demokraatia traditsioonile peavad olema vabad oma tulevikutee valimisel. Nagu ka minevikus, on USA pühendunud koostööle Euroopa institutsioonidega, samas mõistame ka, et meie liitlased on iseseisvad demokraatlikud rahvad oma ajaloo, perspektiivi ja õigusega ise otsustada oma tuleviku üle.

See seisukoht on teatud määral seotud Ühendkuningriigis Brexitiga seoses toimuvate sündmustega. USA säilitab oma pikaaegse erilise suhte Ühendkuningriigi ja samal ajal ka Euroopa Liiduga Brexiti lõpptulemusest hoolimata. Me ei püüa läbirääkimisi mõjutada, ent õhutame EL-i ja Ühendkuningriiki selle protsessiga kiiresti edasi liikuma ilma liigse kibestumuseta. Pakume mõlemale osapoolele erapooletut sõprust. Järgmine Euroopa ajaloo peatükk tuleb kirjutada Euroopa perspektiivist.

Nagu ma algul mainisin, tähistatakse Ent Kaubandusvoimaluste juht Indias novembrikuu tähistab ühtlasi sajandi möödumist ühest teisest sündmusest maailma ajaloos: Venemaa Revolutsiooni algus. Kuigi Nõukogude Liit lagunes 26 aastat tagasi, on inglise keeles säilinud mõned Nõukogude võimuga seostuvad sümbolid ja fraasid: gulag, viisaastakuplaan, raudne eesriie, Berliini müür.

Need nüüdseks peaaegu universaalsed sõnad kätkevad endas kommunistliku valitsuse kibedat ja jõhkrat ajalugu Euroopas ja Venemaal. Need meenutavad meile, mis võib juhtuda, kui meil ei õnnestu kaitsta vabaduse ja suveräänsuse põhiprintsiipe lääne traditsioonis.

Meie ajal püüavad autoritaarsed rahvusriigid, radikaalsed islamistlikud terroristid ja häkkerid kaoseihas õõnestada meie rahu, võrdsust, inimväärikust, õigusriiki ja rahvast esindavat valitsust puudutavaid põhimõtteid.

Me ei tohi ebaõnnestuda suveräänse vastutuse võtmisel selliste vabaduste kaitseks. Kui mõtlema selle üle, kuidas meie sidemed Euroopaga on vastu pidanud viimased aastat, on USA Euroopa liitlaste ja partnerite kõrval selleks, et meie vabad ühiskonnad seisaksid veel järgmisedki aastat kindlalt õlg õla kõrval. Aitäh teile. Te sidusite omavahel kõik maailma paigad, mille pärast olemegi tunnustanud teiesuguseid indiviide oma rahva- ja äriauhindadega mitmete aastate jooksul.

Lubage mul keskenduda veel Euroopale, kuna see oli teie teema ja lähete ka tuleval nädalal sinna. Hutchison korraldas kaheksale välissuursaadikule NATOs lõuna.

Mõistsin lõpuks, Kaubandusvoimaluste juht Indias neile tundub see nullsumma-mänguna. Kuna USA keskendub kiireloomulistele üleilmsetele probleemidele, millest paljudele viitasite ka teie, näiteks Põhja-Korea ja Iraan, siis on USAl vähem aega Euroopale tähelepanu pöörata. Leian, et Teie kõne tõestas vastupidist: see ei ole nullsumma mäng.

Kui meie kõrval seisab tugev Euroopa, oleme koos tugevamad, et seista vastu rasketele üleilmsetele probleemidele, mis ühtlasi kasvatavad tagasilööki Euroopale.

Kaubandusvoimaluste juht Indias Kuidas maanduda binaarseid voimalusi

Ja kas mul on õigus? Kas see oli nn liftikõne? Nimelt, viimased aastat on minu arvates tõestanud, et me suhtume viimase aja sündmustesse sarnaselt. See tähendab, et USA ei saa kõigile ohtudele üksi vastu astuda.

Need on nii laiaulatuslikud ja läbipõimunud. Võite valida mis tahes ennist nimetatud ohu, misjärel märkate seoseid ühel või teisel moel kõigiga, olgu see Venemaa, Hiina, Iraani või islami terrorismiga. Ent me seisame maailmas silmitsi eriti keeruka ajaga, mis kätkeb kodanikuühiskonda ähvardavaid ohte. Vastu saame neile üksnes juhul, kui jätkame koostööd oma liitlastega ja kasutame nende tugevust.

Üks asi, millega on USAd välispoliitikas ja meie riiklikus julgeolekus õnnistatud, on ääretult palju üleilmseid liitlasi. Need liidud sepistati jagatud vere ja ohverduste tulemusel erinevalt paljudest meie vastastest, kellel on vähe liitlasi, sest nende liidud ei sündinud ühiste ohverduste ega jagatud ideaalide tulemusel.

Seega leian, et meie tunnustame ja propageerime ajalooliste liitude tugevust. Arvan, et oli aegasid, võib-olla alates Külma sõja lõpust, mil kaotasime mingil määral oma sihi nendes suhetes. Võib-olla eeskätt Euroopas, kus Külma sõja lõppedes oli vähenemas otsene oht, millega kõik 70aastase perioodi jooksul silmitsi seisid.

Nüüd aga mõistame, et nii see ei olnud. See ei vähenenud. See oht määratleb end siiani ja otsib oma Kaubandusvoimaluste juht Indias Venemaa näol. Ent Lähis-Idast pärit ohtude puhul, mis on jõudnud Euroopa liitlaste kallastele ja piiride äärde näiteks massirände teel, transporditakse ka neid, kes on valmis tapma ja endid selle teo nimel ohverdama.

Nendele ohtudele saame vastu seista väga tugeva liitlaste võrgustikuga. Ja nii see tõesti on. Mingil määral on see taaspühendumine, ent see on ka meie liidu tähenduse ümbermõtestamine.

Mina olen Jane Harman, Wilsoni keskuse direktor ja tegevjuht.

Ma leian, et president Trumpi Euroopasse viidud sõnum, mille tõttu ta palju kriitikat pälvis, oli esitatud eesmärgiga nõuda oma liitlastelt, et nemad hooliksid oma vabaduse ja noorte julgeoleku pärast sama palju, nagu meie teist hoolime.

Kui vaadata USA võetud kohustusi, neid ohverdusi, mida USA teeb, pidades silmas mitte üksnes meie maksumaksjate raha, vaid ka sõdurimundris mehi ja naisi, siis tundus meie panus natuke tasakaalust väljas. Ma arvan, et president tahtis lihtsalt öelda, et oleme sellele liidule pühendunud.

Ka teie peate pühenduma ja olema sama pühendunud nagu meie. Ja ma arvan, et olen kuulnud oma. Seda näeme ka NATO kohustustes ning Kaubandusvoimaluste juht Indias kaitsekuludele ja personalile. Seda oli tõesti praegu vaja.

Ajal, mil meid varitsevad tohutud ohud ning me peame oma liite ja ka NATO võimekust tugevdama, et tegeleda uute ja üha muutuvate ohtudega. See oli presidendi ametiaja algul väljendatud sõnumi eesmärk. Oleme seda nüüd järginud tugevamate partnerlussuhete loomisel.

Meil on veel tööd, aga meie sõnum Euroopale on see, et midagi ei ole muutunud — oleme teile jätkuvalt pühendunud. Alates hetkest, mil aastat tagasi Esimesse maailmasõtta teie kaitseks astuda otsustasime, ei ole põhimõtteliselt midagi muutunud. Meid ühendavad väärtused eksisteerivad tänini.

Aga ma tooksin välja, et Te tõite ühe huvitava tõsiasja oma kõnes välja. Nimelt, et Türgi on nüüd valiku ees: nad võivad end Euroopaga veelgi tihedamalt siduda, mis oleks suur eelis neile ja ka meile, või siis mitte siduda. Ma kuulsin seda selgelt. Tahaksin pöörduda aga välisministeeriumi rahastamise ja organiseerimise küsimuse ehk teema juurde, mis pakub huvi paljudele inimestele. Iga organisatsioon vajab uuendamist. Wilsoni keskus vajab samuti. Kindlasti kõik siinviibijad, seal hulgas pikaaegsed välisteenistuse ametnikud, leiavad, et välisministeerium vajab uuenduskuuri.

Sellest hoolimata on kerkinud aga küsimused seoses ootamatute eelarvekärbetega, mille pakkus välja halduse ja eelarve büroo Office of Management and Budget. See aga ei tähenda, et kongress need kehtestab.

Brasiilia president Lula külastas Euroopa Parlamenti

Mõned väidavad, et siin on tegu teie osakonna õõnestamisega. Viimati kirjutasid täna kaks Wilsoni keskuse hinnatud sõpra, Nick Burns ja Ryan Crocker, kes on mõlemad väga suure kogemusega välisteenistuse ametnikud ja suursaadikud, ajalehes The New York Times mahuka artikli teemal, kes lahkub ja mis on selle mõju. Mina leian, et mündil on alati kaks poolt, mistõttu paluksin Teil rääkida oma versiooni sellest loost ning anda meile oma visiooni tuleviku-välisministeeriumist.

Seda oli tunduvalt rohkem võrreldes meie traditsioonilise välisministeeriumile eraldatud eelarvega suuruses 30 miljardit. Seda suurendati viimaste aastate jooksul kaalukatel põhjustel. Ent vaadates seda kulutaset ja jäädes seejuures ausaks, ei Kaubandusvoimaluste juht Indias see lihtsalt jätkusuutlik. On väga raske kasutada 55 miljardi dollari suurust eelarvet ja teha seda hästi. See on väga suur kulu ja ressursside jagamine.

Ma võtan selle raha kulutamise ja meil lasuvat kongressi järelevalve kohustust väga tõsiselt ega pühi neid kergekäeliselt kõrvale. Seega osa sellest oli lihtsalt reaalsuskontroll: kas me tõesti suudame sel moel jätkata? Tõde on see, et seda on väga raske samas vaimus jätkata ja seejuures hästi teha.

Teiseks peegeldub eelarve kärpimise põhjus ootuses, et meid saadab edu mõnedes konfliktipiirkondades ning meil õnnestub need konfliktid lahendada ja võtta uus suund selles, mis puudutab meie pakutavat abi.

Seega on see kombinatsioon mitmest asjast: jätkusuutlikkusest ja arusaamast, et need numbrid on tegelikult võõrväärtused ingl outliers. Need numbrid, mille suunas me liigume, ei ole võõrväärtused; Athenahealth Stock Options Tehingud on kulutuste taseme tähenduses ajaloolised.

Mis puudutab välisministeeriumi ümberkujundamist, siis kasutan siinjuures just nimelt sõna ümberkujundamine ingl redesignsest olnuks väga lihtne esimesel päeval sisse jalutada ja kõik ümber korraldada ingl reorg.

Diplomaatia.ee – news

Ümberkorraldamise all pean silmas kastikeste ümberpaigutamist organisatsiooni diagrammis. Kui ma välisministeeriumisse ilmusin, olin hämmastunud, kui võtsin organisatsiooni diagrammi enda ette ja peasekretäri kantseleil oli 82 otsest alluvat nagu ka minul. Peaaegu 70 neist on erisaadikud, erilised suursaadikud, juurde loodud ametikohad.

Seega alustasime kohe põhjaliku uurimisega, et välja selgitada kõige mõistlikum viis selle asutuse juhtimiseks ning hetkel see puudub. Olles juhtinud suurt üleilmset organisatsiooni, olen ühtlasi läbi teinud kolm suurt ümberkujundamist oma ajaloos ja seda ka nautinud — alati keskendutakse sellele, kuidas aidata inimestel olla efektiivsem, kuidas kõrvaldada takistused nende teelt.

Seega võtsime teise lähenemise ja kuna ma ei tunne seda osakonda ega teadnud selle kultuuri, korraldasime ulatusliku Kaubandusvoimaluste juht Indias. Lasime 35 inimesel vastata ning meil oli enam kui silmast silma intervjuud. Põhjus, miks seda ümberkujundamiseks nimetame, seisneb selles, et see on paljuski seotud siseste tööprotsesside ja asutustevaheliste tööprotsessidega, mida me peaksime olema võimelised parandama, et ühtlasi parandada viisi, kuidas inimesed oma töö tehtud saavad.

Osa sellest moodustavad töövahendid ja -valmidus — üks näide on meie iganenud IT-süsteem. Kas meil puudub hetkel ligipääs pilvele?

Kaubandusvoimaluste juht Indias Palkade aktsiate valiku voimalusi selgitatakse

Me kasutame ikka veel kõiki neid servereid. Tegelikult muutis see olukorra inimeste jaoks väga kohmakaks, ning kui ma hakkasin oma arvutit kasutama, sain aru, kui tülikas see tegelikult on.

Seega hõlmavad paljud ümberkujundamise raames tuvastatud projektid protsesside ümberkujundamist ja töövalmiduse tagamist inimestele. Eesmärk on see, et välisministeeriumi töötajad saaksid oma töö efektiivsemalt ja tõhusamalt tehtud ning et neil oleks rahuldustpakkuvam karjäär. Meil on personaliosakonnas palju protsesse, mida ei ole kümnendeid uuendatud, aga seda tuleb teha. Kuidas me inimesi lähetame — investeerime tohutuid summasid inimestesse, kelle saadame ülemeremaadesse missioonile.

Mind Kaubandusvoimaluste juht Indias leid, et paljude missioonide näol on tegu 1aastase lähetusega. Seega investeerisime kogu selle raha ja lähetasime need inimesed.

Nad veedavad seal aasta, ning selleks hetkeks, kui nad hakkavad juba olukorda mõistma ja protsessi mõjutama, võtame nad süsteemist välja ja lähetame kuhugi mujale. Seega selle kuulamisharjutuse tulemusel ilmnes palju selliseid näiteid. Niisiis on meil viis suurt meeskonda. Neid kõiki juhivad töötajad. Kaasasin mõned konsultandid, kes aitavad meil tööd hõlpsamaks muuta, aga ümberkujundamist juhatavad välisministeeriumi töötajad.

Tulles õhenemise küsimuse juurde, arvan, et te kõik hindate tõsiasja, et teatud aja tagant valitsus vahetub ning on palju välisteenistuse vanemametnikke ja teisi, kes otsustavad, et tahavad edasi liikuda ja millegi muuga tegeleda. Meie pensionile minejate arv on peaaegu sama nagu Meil on sama arv välisteenistuse ametnikke ehk isegi 10 vähem võrreldes Töölevõtmine on peatatud senimaani, kuna organisatsiooni ümber kujundades on tõenäoliselt vaja osad töötajad ümber paigutada teisi ülesandeid täitma.

Ma ei taha koondamisi; ma ei taha, et peaksin palju inimesi koondama. Seda arvesse võttes olen allkirjastanud üle töövõtuerandi, sest olen öelnud iga ametikoha puhul, et kui teie ametikoht on kriitilise tähtsusega ja on vaja, et siia leitaks töötaja, siis andke lihtsalt teada.

Ameerika Ühendriigid ja Euroopa: lääne liitude tugevdamine

Ma arvan, et nendest sooviavaldusest olen ära öelnud 8 ametikohta, kuna otsustasin, et meil ei ole neid tegelikult vaja. Seega hoiame kõik töötajad siin kenasti töös. Meie välisteenistuse ametnike kool on ikka tööjõus ning sel aastal võtsime vastu üle ametniku. Seega ei toimu mingit õhenemist. Need numbrid, mida õhku visatakse, ei vasta tõele; need on valed.

Juttu oli ametlike diplomaatide hulga 60protsendilisest vähendamisest.

Brasiilia president Lula da Silva Pärast eile toimunud Brasiilia ja Euroopa Liidu tippkohtumist Lissabonis kohtuvad täna Brasiilia president Lula da Silva ja välisminister Celso Amorin Brüsselis Euroopa Parlamendis poliitiliste fraktsioonide juhtide ning parlamendi president Pötteringiga. Enne seda andis president Lula meile intervjuu, milles teatas, et Brasiilia soovib suurendada oma rolli maailma toidukorvina ning et biokütused võivad panustada vaesuse vastasesse võitlusesse. Mai lõpus tegi Euroopa Komisjon ettepaneku strateegiliseks partnerluseks Euroopa Liidu ja Brasiilia vahel. Kas te näete vastuolu? Mis on teie sõnum Euroopa Parlamendi juhtidele?

Karjääridiplomaadi ametikoha lõi kongress Karjääridiplomaatide arv välisministeeriumis on varieerunud ühest seitsmeni kogu ajaloo vältel. Kui mina välisministeeriumi üle võtsin, oli neid kuus. Neist neli karjääridiplomaati on nüüdseks pensionile läinud. Nemad olid kõige vanemad ehk said 65aastaseks, läksid pensionile, liikusid edasi. Meil on käsil sõelumine.

Oleme nende asendajate valimisel väga hoolikad, ent kandidaatide sõelumine seisab ees ning me hindame üksnes käputäit inimesi, kes võiksid olla selle nimetuse väärilised. Ent meil on veel Kaubandusvoimaluste juht Indias karjääridiplomaati. Selles kontekstis tagab kõrgetasemeline dialoog sellel nädalal võimaluse üle saada kaalul olevatest põhiteemadest, mis nõuab esmaklassilist poliitilist juhtimist. Euroopa Liidu eesistujariik on kirjeldanud Brasiiliat kui "ülemaailmset põllmeest". Mida te arvate sellisest hinnangust?

Brasiilia põllumajandussektor on viinud riigi maailma juhtuvate põllumajandustööstustoodangut eksportivate riikide hulka. Riiki sekkumise vähendamine, turu vabaks laskmine, kaubanduse liberaliseerimine ning investeerimine teadusuuringutesse ja tehnoloogiasse on saavutuste heaks palju teinud.

Samas soovib Brasiilia suurendada oma rolli maailma toidukorvina. Mitmepoolsed kaubanduskokkulepped peavad edaspidigi teenima avatud ja ausat kaubandust. Samuti on meil vaja head tulemust Doha kaubandusläbirääkimistelt. Paljud maailma vaestest on põllupidajad. Neid puudutavad otseselt toetused ning kõrged tariifid, mis vähendavad kaubandusvõimalusi tulevaste põllumajandusettevõtjate jaoks arengumaades.

Офицер пропустил удостоверение через подключенный к компьютеру сканер, потом наконец взглянул на .

Seetõttu on Brasiilia alati rõhutanud, et põllumajandus peab olema Doha kohtumise põhiteemaks. Biokütused, mis on kliimamuutuse vastu võitlemisel oluliseks lootusallikaks, olid sellel nädalal toimunud ELi ja Brasiilia tippkohtumise teema.

Brasiilial on valdkonnas suured kogemused.