Mitmekesisuse ja kaasamise strateegia,

Telia Company sotsiaalse vastutustundlikkuse strateegia koordinaator Heddy Ring ning Telia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrk kirjeldasid, mida Telias mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise valdkonna arendamiseks igapäevaselt tehakse. Vanusest rääkides kipub tehnoloogiavaldkonnas tihti olema valdavalt nooremaid inimesi. Eatoni globaalne kaasamise nõukogu, mida juhib meie tegevjuht, kohtub korra kvartalis järgnevatel eesmärkidel. Teeme ülevaate sellest, kuivõrd erinevaid töötajaid meil on, plaanime teha intervjuusid ja rääkida lugusid oma põnevatest inimestest. Kaasamise ja mitmekesisuse eksperdikeskus vastutab globaalsete kaasamise ja mitmekesisuse juhiste eest.

Töövõtted ja tegevusprogramm peavad olema kohandatud kaasatud sihtgrupile.

Mõlema toetusliigi korral on oluline vajaduspõhisus ja põhjendatus. Üldiste lisakulude puhul eeldatakse organisatsioonilt peale tavapäraste toetavate tegevuste lisatööd kõigis projekti etappides vastavalt konkreetse sihtgrupi vajadustele tugevam eeltöö, järjepidev tugi, põhjalikumad järeltegevused jne.

Individuaalsete lisakulude korral oleneb toetuse andmine konkreetse osaleja takistustest ja vajadustest erivahendid või -transport, tugiisiku kaasamine jms. Mida erinevamad me oleme, seda tulemuslikum ja innovaatilisem on meie töö tulemus.

Telia Company sotsiaalse vastutustundlikkuse strateegia koordinaator Heddy Ring ning Telia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrk kirjeldasid, mida Telias mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise valdkonna arendamiseks igapäevaselt tehakse. Heddy ja Elo jagasid oma väärtuslikku kogemust väga erinevate omaduste ja taustaga töötajatega suurettevõttes toimetades. Kuidas Telias mitmekesisuse ja kaasamise valdkond korraldatud on? Kes selle eest vastutavad ja mis on peamised teemad? Selles töörühmas on liikmeid nii personali, brändi, kommunikatsiooni kui ka jätkusuutlikkuse CSR üksustest.

Telias soositakse kindlasti seda, et tiimides ei tohiks olla ühtemoodi mõtlevaid väga sarnaseid inimesi. See on küll mugav ja otsuseid saab kiiresti teha, kui grupis on samad vaated, ent nõnda ei teki kunagi edasiviivat diskussiooni, mis võiks avada uusi võimalusi.

Areng ja innovatsioon tekivad eelkõige erinevate vaadete samaaegsest olemasolust. Heddy: Mitmekesisus on valdkond, mis pole ühel hetkel lihtsalt valmis. Me peame sellesse kogu aeg sisuliselt panustama ja sellega järjepidevalt tegelema. Mida mitmekesisem on ettevõte, seda rohkem tuleb panustada kaasatusse. Lihtsam on mõista ja kaasata kedagi, kes on sinuga sarnane.

  • Mitmekesisuse ja kaasatuse uudiste arhiiv - lehekülg 2/6 - OutBüro
  • Võib 14 värskendatud
  • Keskkonna, tervise ja ohutuse EHS poliitika Eesmärk — olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks Püüdleme Eatonis selle suunas, et olla oma tööstusharus kaasatuse ja mitmekesisuse poolest eeskujuks.
  • Kaasatus — Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse agentuuri noorteprogrammide keskus
  • Vähemate võimalustega noorte kaasamine ingl inclusion on üks olulisemaid prioriteete, millega iga noortevaldkonna organisatsioon peaks oma töös arvestama.
  •  Ты не заметил ничего .
  • Mitmekesisus | Sotsiaalministeerium
  • Kaasamine ja mitmekesisus | Mitmekesine kultuur | Jätkusuutlikkus | Eaton

Mida rohkem on erinevusi, seda rohkem peavad kõik üksteise mõistmiseks ja arenguks panustama ja tööd tegema. See on pikk ja jätkuv protsess. Me ise aga näeme, et kui pidevalt mitmekesisusse panustame, toob see selget kasu ja tulemusi kogu ettevõttele.

Elo Võrk, Telia Eesti toetustegevuste juht Miks otsustasite liituda mitmekesisuse leppega ja kaalute ka märgise taotlemist? Heddy: Ühelt poolt tahame näidata oma toetust mitmekesisuse valdkonnale ja nende teemade tõstatamisele ühiskonnas. Teisalt — mida oleme ka leppe liikmeks olemise kogemuse pinnalt näinud — me kuuleme ja õpime ka teiste Eesti ettevõtete kogemustest.

Väga hea ja huvitav on kuulda teiste praktikatest, vahetada mõtteid ja kogemusi — see annab kindlasti kõigile liikmetele lisaväärtust.

Intervjuu Telia Eestiga – mitmekesisus ja sooline võrdõiguslikkus tänapäeva tehnoloogiaettevõttes

Kas teil on juba ka mõtteid, kuidas ettevõttega Elo: Jah, oleme juba selles suunas mõelnud. Kindlasti tahame kaasa aidata kommunikatsiooniga, kaasates oma sise- ja väliskanaleid. Teeme ülevaate sellest, kuivõrd erinevaid töötajaid meil on, plaanime teha intervjuusid ja rääkida lugusid oma põnevatest inimestest.

Ka sööklas eri rahvuste köögi pakkumine on tore mõte.

TD Water Home Jaga Option tehingud

Heddy: Ka enne seda, rahvusvahelisel naistepäeval, 8. Code42 on küberturvalisuse ettevõte, mis asub Minneapolis.

Kaasamine ja mitmekesisus

Töötajate tagasiside Inc. Mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus on Code42 tegevuses esirinnas - strateegiad talentide kogumi laiendamiseks, alaesindatud rühmade jaoks turvaliste ruumide kureerimiseks ja vestluste juhtimiseks on olulised töötajate baasi, perspektiivide ja kogukonda panustamise mitmekesistamiseks. Ettevõttel on algatusi, mis rikastavad töötajate kogukondi, investeerivad töötajate meele ja keha heaolusse, võimaldavad tehnilist koostööd ja äritegevust, edendavad progressiivset mõtlemist ja innovatsiooni ning edendavad läbipaistvat suhtlust organisatsiooni kõigil tasanditel.

Parimad binaarvoimalused maaklerid Austraalias

Tuhandete esildiste andmete kogumisel tõi Inc välja tänavu autasustatut. Oleme uhked, et iERG-del on Eatonis nii suur mõju.

Nende tegevus haarab kaasa ja võimestab tuhandeid inimesi üle kogu maailma. Teiseks mitmekesiste talentide arendamise ja edendamise allikaks on Eatoni mentorlusprogramm.

FBI binaarsed variandid

Ametlik mentorlusprogramm on loodud mentori ja õpetatava vastastikust arengut silmas pidades, et keskenduda konkreetsetele arenguvajadustele, mis on kooskõlas töötaja lühi- ja pikaajaliste karjääripüüdlustega. Kursusel on osalenud enam kui juhti, kursuse eesmärk on tõsta teadlikkust nende endi eelarvamustest ja õppida, kuidas olla kaasavam juht.

Kuidas muuta omavalitsus avatumaks: 5. Kaasa noori otsuste tegemisse.

Oleme juhtidele loonud ka töövahendid, mida nad saavad igapäevases suhtluses kasutada nt koosolekud, intervjuud, talentide hindamised jmet aidata neil alateadlikud eelarvamused seljataha jätta ja näidata teadlikus kaasamises eeskuju. Mitmekesise ja kaasava tööjõu kokkupanemine Mitmekesise ja kaasava tööjõu kokkupanemine saab alguse parimate talentide tuvastamisest.

Talendijuhtimine tähendab õigete oskustega inimeste palkamist ja nende karjääri ja eesmärkide ettevõtte strateegiaga ühitamist. Lugege lähemalt talendijuhtimisest Eatonis. Töö ja eraelu vahelise tasakaalu tõhusus Töö ja eraelu vahelise tasakaalu tõhusus on meie töötajate ühine mure.

Robinhoodi valikute kauplemiskuupaev

Kuna mõlema töötava vanema ja üksikvanemaga leibkondade arv maailmas kasvab, peab meie kultuur toetame töötajaid töö, perekonna ja isiklike nõudmiste vahel tasakaalu leidmisel. Paindlikud töötamise lahendused ja kaasavad programmid aitavad meil püsida konkurentsis, tõmmates ligi parimaid talente ja tehes võimalikuks selle, et erinevates olukordades olevad töötajad saavad Eatonisse tööle jääda. Paindlike lahenduste hulka kuuluvad kokkusurutud töönädalad, kaugtöö, tööjagamine, osalise ajaga töötamine ja paindlik tööaeg.

Need kaasavad programmid aitavad realiseerida meie eesmärki palgata ja hoida kõige paremaid talente ja püsida konkurentsis.

Mitmekesisus

EBS tagab selle, et meil oleks üks visioon, väärtustel põhinev kultuur ja jagatud filosoofia, mis soodustab kaasatust ja mitmekesisust.

Kuna EBS on aluseks sellele, kuidas me töötame, liidame paljud üheks jõuks kokku. Lugege lähemalt. Meie direktorite nõukogu mitmekesisus Meie lubadus kaasavate äritavade ja töökeskkondade loomiseks algab meie nõukogu liikmetest, kes ühiselt jälgivad kõiki korporatiivseid tegevusi ja eesmärke. Meie direktorite nõukogu koos tegevjuhiga sätestavad mitmekesisuse eesmärgid ja järgivad protsessi kogu ettevõttes.