Mittetulunduslik koolitus

Mittetulundus- ja filantroopilised juhid kasutavad hoolduseks ja laiendamiseks ülejäägirahastust. Õpisündmus on eesmärgistatud grupiõpe, mis ei ole õppekavapõhine ja mille lõpetamisel ei väljastata dokumenti. Juhid arendavad paljusid samu oskusi, et võimaldada aruandekohustust ja luua mõõdetavaid tulemusi oma eakaaslastena avalikus sektoris. Eriti siis, kui tegevdirektor peab aitama organisatsiooni suunda muuta, võib töö isikliku elu säilitamiseks osutuda keeruliseks. Teemad Teemadeks on suuna seadmine, isiklik tootlikkus, probleemide lahendamine ja mõjutamine.

Mittetulunduslik koolitus

Koolitajad ja koolitusprogrammid Piloodikoolitusorganisatsioonid Piloodikoolitusorganisatsiooni ATO sertifikaadi saamiseks peavad organisatsioonil olema kõik oma tegevusega kaasnevate ülesannete ulatusele vastavad vahendid. Nende vahendite hulka kuuluvad muu hulgas: rajatised, personal, seadmed, tööriistad ja materjalid, ülesandeid, kohustusi ja protseduure käsitlevad dokumendid, ligipääs asjakohasele teabele ning andmete register.

Mittetulunduslik koolitus

Samuti peab organisatsioon rakendama ja käigus hoidma ohutusega ja koolituse tasemega seotud juhtimissüsteemi ning võtma eesmärgiks selle süsteemi pideva täiustamise. Sertifikaat antakse välja tähtajatuna.

Enne sertifikaadi väljaandmise kohta otsuse tegemist kontrollib Lennuamet taotleja vastavust kehtivatele nõuetele. Sertifikaadi taotlemine Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud: Tegevuskäsiraamat Muud vajalikud dokumendid tõendamaks ATO-le esitatavate nõuete täitmist Sertifikaadi muutmine Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi muutmiseks tuleb taotlus esitada Lennuametile vähemalt 30 päeva enne kavandatavat Mittetulunduslik koolitus.

Lennundustehniliste töötajate koolitusorganisatsioonid Osa koolitusorganisatsiooni MTO sertifikaat on vajalik lennundustehniliste töötajate koolitamiseks ja eksamineerimiseks Osa nõuete kohaselt.

Mittetulunduslik koolitus

Koolituse organiseerimiseks peavad olema nõuetele vastavad ruumid, Tootab kauplemissusteemis, tehnilised vahendid ja koostatud koolitusorganisatsiooni käsiraamat, mille kooskõlastab Lennuamet. Sertifikaadi taotlemine Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks peab taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud: Koolituskäsiraamat MTOE Heakskiitmist vajavate juhtivtöötajate kvaliteedijuht, koolitusjuht, eksamineerimisjuht, eksamineerijad ja praktika hindajad andmed Lennuameti vormil VA ehk EASA vorm 4 Sertifikaadi muutmine Iga muudatuse korral, mis mõjutab Osa koolitusorganisatsiooni sertifikaadiga antud pädevusi, tuleb esitada Lennuametile taotlus vormil VA EASA vorm Taotlusele lisatakse muudatusega seonduvad käsiraamatu muudatused ja muud asjakohased dokumendid.

Lennujuhtide koolitusorganisatsioonid Lennujuhtide koolitusorganisatsiooni sertifikaat on vajalik lennujuhtide algkoolitusest, üksusekoolitusese, jätkukoolitusese ning praktiliste oskuste instruktorite ja tasemetestijate koolituse läbiviimiseks. Sertifikaadi taotlemine Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi saamiseks Mittetulunduslik koolitus taotleja esitama Lennuametile taotluse, millele on lisatud: kavandatav tegevuse või muudatuste alustamise aeg koolitusliikide nimekiri ja vähemalt üks koolituskursus korraldatava koolituse iga liigi kohta juhtimissüsteemi protsessid Vastutav juhataja allkirjastab kohaldatavatele nõuetele vastavuse deklaratsiooni, kinnitades, et koolitusorganisatsioon vastab jätkuvalt nõuetele.

Mittetulunduslik koolitus

Sertifikaadi muutmine Koolitusorganisatsiooni sertifikaadi ja Mittetulunduslik koolitus käitamistingimuste muutmiseks tuleb taotlus esitada Lennuametile vähemalt 80 päeva enne kavandatavat muudatust.