On voimalus kaubelda islamiga

Araabia maailma riigitelevisiooni uudistesaated on maailm täis paranoiat ja moonutusi, mis selgitab, miks mõned riigid on nagu Lääne vastu suunatud pimeda raevu kasvulavad, olgugi Lääs selles vaid osaliselt süüdi. Seetõttu on islami majandusmudelit käsitlevad reeglid muutumatud ja neid võib kohaldada olenemata majanduslikust arengust või tootmise vormist ühiskonnas.

Iisraelis elavad konservatiivsed juudid sarnast elu paljude vagade moslemitega. Lähis-Idas ja Euroopas elavad paljud moslemid olenemata sellest, kas nad abielluvad moslemite või teistega, täpselt samasugust elu nagu teised inimesed nende ümber.

Selle aluseks on järgmised põhimõtted: 1 Absoluutne vara omamise õigus kuulub vaid Loojale. Inimene on kõigest ajutine vara haldaja, kelle käsutuses on teatud osa ressurssidest ja kasust. See on iga ühiskonna liikme jaoks vajalik miinimum. Islam tunnistab õigust eraomandile ja tagab sellele täieliku kaitse, kuid samas kehtivad vara omanikule ka teatud nõuded, mis toovad ühiskonnale kasu: 1.

Vastastikune aktsepteerimine Vastastikune aktsepteerimine — ennekõike juutide puhul — ilmnes kuni Iisraeli riigi sünnini palju rohkem islami- kui ristiusumaades. Milliseid piiranguid juudid islamimaades ka taluma ei pidanud, ei koheldud neid kunagi nii julmalt kui siis, kui nad Liigagi paljud Iisraeli-Palestiina konflikti vaatlejad, nende hulgas juudid, unustavad selle olulise ajaloolise fakti.

Islam ei ole olnud ega ole alati salliv, kuid Iisraeli keeldumine tunnistada kuni viimase ajani isegi Palestiina rahva olemasolu on paljusid araablasi ajendanud suunama oma raevu koguni rohkem lääneriikide kui Iisraeli vastu. Tänapäeva noortel araablastel ei ole juudi naabritega külg külje kõrval elamise kogemust nagu nende vanematel.

Bank Cool Optsioonide muugi strateegia

Seepärast on nad kerge saak riigi propagandamasinale ja valitsejatele, kes kasutavad Iisraeli-Palestiina konflikti ettekäändena oma rahva põhivabaduste piiramiseks. Araablaste veendumus, et Washington on kindlalt Iisraeli poolt, selgitab nende tulist vaenulikkust USA vastu, mida tunnevad isegi kõige haritumad ja nüüdismeelsemad moslemid. Eurooplastesse suhtutakse teisiti, sest viimase veerandsajandi jooksul on üha suurem osa neist hakanud mõistma, et Palestiina rahva olemasolu ei saa eitada.

Seda tuleb hoopis tunnistada ja aktsepteerida, muidu ei ole mingit lootust kestvale rahule.

Feed aggregator

Veel üht asjaolu tasub meeles pidada. Palestiina ühiskonna ühe osa üha radikaalsem hoiak tuleneb igapäevastest elutingimustest. Iisraeli riik valitseb seda nii majanduslikult, poliitiliselt, sõjaliselt kui ka sümbolite osas. Kõik tuletab Palestiina ühiskonnale meelde tema alaväärsust.

Euroopa imperialismiajastu allutatud ühiskonnad tunnustasid oma kolonisaatorite ülemvõimu, kuid neutraliseerisid selle sümboolselt, tugevdades oma sisemisi sidemeid ja hoides kolonisaatoritega füüsiliselt distantsi. Kuid Euroopa sotsiaalne ühtekuuluvus ühelt poolt ja koloniaalmaade tugev kultuuriline identiteet teiselt poolt tõi kaasa selle, et allaheidetute pahameelt sai mõningal määral hajutada ühiskondlike struktuuridega.

Neid koloniaalelu stabiilsust hoidnud tegureid täna enam ei ole. Ühiskondlikud sidemed on kaotanud tugevuse ning individualiseerumine on kollektiivset kaitsekilpi veelgi nõrgestanud.

Ruumiline eraldatus on kadunud ja televisioon seob geograafilisi piire eirates kõiki kultuure. Nüüdisaja individualism tähendab, et allumine Iisraeli ülemvõimule ei ole enam võimalik, nagu siis, kui koloniaalmaade rahvad uskusid, et nende valitsejad on nendest ülemad — mõttelaad, millest sai kolonialismi psühholoogiline alustala. Nii Iisrael kui ka Palestiina on täielikult nüüdisajas ja mõlema mõttelaadi võib nimetada moodsaks egalitarismiks, kuigi mõlema poole rassistid väidavad, et suudavad tõestada oma rahvuse ülemust.

Lühidalt öeldes elavad nad maailmas, kus valitseb moodne egalitarism, kuid kus kahe poole sotsiaalsed suhted kulgevad uuskolonialistliku mudeli järgi.

Sama käib mõneti vähemal määral ka Araabia maailma ja Lääne suhete paljude aspektide kohta. Koloniaalajastu pärand Kuid selleks, et mõista, miks paljude inimeste jaoks Vahemere lõunaosa riikides on hirm Ameerika ja Euroopa sõjalise ülemvõimu ees jäänud nii suureks, tuleb heita tagasipilk kahele eelmisele sajandile. See, et Araabia maade sageli korrumpeerunud valitsuseliit kasutab seda hirmu sageli ära oma isekatel eesmärkidel, ei vähenda kuidagi lihtinimeste tõelisi hirme.

Koloniaalvalitsus oli sageli brutaalne. Kahe ilmasõja vahel kasutasid Ühendkuningriik, Hispaania ja Itaalia oma vaenlaste vastu Afganistanis, Iraagis, Põhja-Aafrikas ja Abessiinias keemiarünnakuid.

Prantsusmaa tegi sama Nende sõdade üksikasju on aastakümneid hoitud saladuses ja paljud ametlikud dokumendid nende kohta on seni avalikustamata.

Euroopa poliitikud ja sõjalised juhid olid vägagi teadlikud nendest kemikaalidest surmavaima, sinepigaasi mõjust. See tõi Esimese maailmasõja lahinguväljadel, kui kaitserõivastust veel ei olnud, sõduritele surma ja kohutavaid vigastusi.

Kuid just sinepigaasi kasutasid Euroopa väed nendes piirkondades ja ohvriteks langesid sageli vanurid, naised ja lapsed, sest nood olid kaitsetud ja kerge sihtmärk.

Eurooplaste uued sõjapidamise normid ei laienenud sõjategevusele, mis oli suunatud nende vaenlaste vastu koloniseeritud maades. Kohalikele, kes ei tahtnud kõrgema tsivilisatsiooni eeliseid vastu võtta, tuli nende endi hüvanguks anda karm õppetund. Ta sundis pärast riigi sõltumatuse väljakuulutamist Ka Alžeeria armee kasutas Napalmi kasutamine Saddam Husseini poolt Iraani sõdurite ja kurdide vastu on paremini dokumenteeritud.

Loomulikult ei ütle ükski neist julmustest kuigi palju kristluse ega islami kohta, sest mõlemad religioonid mõistaksid sellised aktid hukka.

Järgmine number Sillad üle kultuurilõhe Kutse palvusele. Vastastikust aktsepteerimist — ennekõike juutide suhtes — ilmnes kuni Iisraeli riigi sünnini palju rohkem islami- kui ristiusu maades. Kas poleks mõistlikum, pakkus sultan, et suurem osa tulevastest kolonistidest oleksid pigem maurid kui inglased?

Kuid samas — kes viitsibki mäletada, kuidas alžeerlastest ja marokolastest sõdurid mõlemas ilmasõjas liitlasvägesid toetasid? Roomast lõuna poole jääva Cassino lahingu Alžeeriale ja Marokole aga kutset mälestustseremooniale ei saadetud. Araabia autokraadid ei ole muidugi ainsad valikulise mäluga juhid.

Ka Lääne demokraatlike riikide juhid oskavad seda mängu hästi. See puudutab ka keemiarelvade kasutamist. Araabia maade juhid ehk ei protesteerinudki, kui Saddam Hussein kasutas keemiarelva alguses Iraani ja siis kurdide vastu — kuid kas lääneriikide juhid tegid seda? Igasugune lootus veenda tavalisi araablasi, et Lääs tahab tõsimeeli dialoogi pidada, et NATO ei pöördu tulevikus nende vastu, sõltub sellest, kui hästi me suudame teha lõpparve minevikuga.

Valelikkus võib olla paljude araabia juhtide igapäevane leib, kuid ega ka Euroopa juhid alati paremad ole. Iraagi sõjaga seotud sündmused on pannud paljud eurooplased — araablastest rääkimata — uskuma, et valelikkusest on nende endi põlistes demokraatlikes riikides saanud valitsemise lahutamatu osa. Araabia maailma kartused Viimase poolesaja aasta jooksul on üha rohkem araablasi hakanud pikaksveninud tagasilöökide jada tõttu tundma tõsist hirmu tuleviku ees.

Need tagasilöögid on näiteks Iisraeli riigi loomine ja mitu sõjalist kaotust sellele uuele riigile, araabia natsionalismi ning hiljutiste majandus- ja tööhõivereformide läbikukkumine, Alžeeria ja Liibanoni kodusõjad ning praegune olukord Iraagis.

Paljud nooremad ja haritumad araablased — need, kes julgevad — põgenevad Ameerikasse ja Euroopasse.

Kohalejäänutel on lõksusoleku tunne, seda enam, et karm viisakord teeb Euroopasse sõitmise ääretult keeruliseks. Nad elavad skisofreenilist elu, vaadates öösiti Araabia ja Lääne satelliidikanaleid ja minnes hommikuti vastu oma linnade kurvale tegelikkusele.

  • Сомнений не .
  • Hypes Options
  • Feed aggregator | Page 8 | University of Tartu
  •  Я ухожу, но директору эти цифры нужны к его возвращению из Южной Америки.

Nad elavad linnades, kus seksuaalvabadus, sõnavabadus ning töö ja elukoha leidmise võimalused on parimal juhul suhtelised. Need on linnad, kus riigitelevisioon pakub Nõukogude stiilis uudiseid, kus rikkus ja võim on liigagi sageli koondunud käputäie inimeste kätte ja kus valimisi korraldatakse tavaliselt vaid Lääne juhtide ja end lollitada laskvate Lääne ajakirjanike meeleheaks.

Dialoogi investeerimine kannab vilja, kuid ainult siis, kui me ei piirdu ainult eliidiga, kes sageli ei ole nende komplekssete ühiskondade tüüpilised esindajad, mida nad juhivad. Lõunas ei lase end keegi haneks tõmmata.

Kui Araabia maade valitsused väidavad, et nad peavad oma territooriumil eksistentsiaalset võitlust usust innustust saanud äärmuslastega, usuvad neid vaid vähesed. On teada, et need valitsused kasutavad väheste usklike radikalismi selleks, et tühistada religioosse poliitilise opositsiooni kui radikaalse tiiva ühe osa õiguslik staatus.

Чатрукьян повернулся и посмотрел в пустой зал шифровалки. Шум генераторов внизу с каждой минутой становился все громче. Фил физически ощущал, что времени остается все меньше. Он знал: все уверены, что он ушел.

Lääs alahindab liiga sageli lihtsate inimeste teadlikkust ja taibukust. Nood võivad küll olla kirjaoskamatud ja vaesed, kuid mitte rumalad.

Samuti on piiratud teatud tüüpi töötasud, tootmine ja tarbimine, mis on seotud kahte muud tüüpi varaga: a riigiomand ehk rahva omand, mida kellelgi ei ole On voimalus kaubelda islamiga lubatud hallata, kuna see võib viia teiste ühiskonna liikmete õiguste rikkumiseni — siia alla käib näiteks ainuõigus kasutada avalikke vee- või puiduressursse; b riigikassa või riigi vahendid, mida kasutatakse üldiseks heaoluks. Islami majandusmudel on jõudnud selleni, et muutnud eraomandi ja avaliku omandi üksteist täiendavaks, mitte üksteise vastasteks ja konkurentideks.

Vajadus omada ja vallata isiklikku omandit on midagi, mille Jumal on inimesele sisse kodeerinud, seega eraomandi keelustamine oleks äärmiselt ebapraktiline. See on praeguse elu moon, kuid Jumala juures on suurepärane eluase.

Nii ühendab islami konseptsioon endas nii era- kui ka avaliku omandi huve, nii materiaalseid kui ka vaimseid väärtusi. Looja andis inimestele käsu maad harida, kuna Ta tegi inimese maa peal Oma asevalitsejaks Jumal andis inimese käsutusse kõik selle ilma õnnistused, et ta neid kasutaks ja neist rõõmu tunneks, samas Loojat kiites Islami majandusfilosoofia põhimõtted ühendavad endas tasakaalustatuse ja sotsiaalse õigluse.

Seetõttu on islami majandusmudelit käsitlevad reeglid muutumatud ja neid võib kohaldada olenemata majanduslikust arengust või tootmise vormist ühiskonnas. Lähemal uurimisel selgub, et kaubandustegevuse kohta ei ole märgitud mitte vaid seda, et see on lubatud, vaid lisaks, et äritegevus peaks olema aus ja vastastiku kasulik, nii kogukonna siseselt kui ka sellest väljaspool.

Seega otsige Jumalalt elatist, kummardage Teda ja olge Talle tänulikud Ja kaaluge võrdse kaaluga. Ja ärge jätke inimesi ilma nende le määratud asjadest ja ärge tehke maal kurja, levitades korruptsiooni. Kui nad aga midagi varjasid ja teineteisele valetasid, siis nende tehingu õnnistus saab Teave binaarsete valikute kohta. Inimeste võrdsuse dogmat Looja silmis tõlgendatakse majandusvaldkonnas selliselt, et kõigil on võrdsed võimalused, sest kehtib vaba konkurents.

RD Aktsiaoptsioonitehingud

Ettevõtjal on teatud kapital, mida ta kasutab ja töölistel peavad tööturul olema võrdsed ja õiglased õigused. Inimesel on täielik õigus alustada oma äri ning valida endale šariaadi raames sobiv tegevusvaldkond.

Tehing peab olema kas suuliselt või kirjalikult kinnitatud. Äriobjekti kauba ja selle hinna olemasolu. Erandiks on salam äritehing vaat.

Scalp Day kaubandusstrateegiad

Mis aga puutub maksmisesse, siis see võib olla teostatud ka osamaksetena. Kaubal peab šariaadi seisukohast olema mingi väärtus ja sellega kauplemine ja selle kasutamine peab seaduslik olema.

Kaup peab olema puhas mitte nažis. Kaubale peab olema juurdepääs. Kaup peab olema märgistatud või teada, milline see just on. Kaup peaks olema müüja omand või müüja käendaja omand.

Keelatud on müüa midagi, mida ei omata. Keelatud on müüa ka korjuseid, alkoholi, sealiha ja koera välja arvatud väljaõpetatud. Lepinguosaliste müüja ja ostja olemasolu.