Vabakaubanduse signaalid elavad.

Selles kontekstis nimetaksin eelkõige Gruusiat ja Armeeniat. Ei saa välistada, et võivad kõlada mõned protektsionistlikud üleskutsed, kuid need jäävad laiema kõlapinnata. Majandushuvide kõrval ei saa jätta tähelepanuta vabakaubanduslepingute poliitilist tähtsust. WTO analüüs näitab ilmekalt, et valdava osa protektsionistlikest meetmetest on kehtestanud WTOsse mittekuuluvate riigid. Autotööstus andis meile alguses nimekirja asjadest, mida nad soovisid meid saavutavat. Kui vastata lühidalt, siis seetõttu, et alates 90ndate reformidest on Eesti eesmärgiks olnud vaba, avatud ja ettevõtlussõbraliku majanduse loomine ja jätkusuutlik arendamine.

Parim stohhastiline kauplemise strateegia on lihtne 6 sammu strateegia Maailma Kaubandusorganisatsiooni susteem

Võrdsete võimaluste loomine ei teeks siiski paha. Saaks tekitada tugeva pretsedendi teistelegi vabakaubanduslepingutele, mis järjekorras ootavad ja lähemas tulevikus päevakorda tõusevad.

Eesti – vaba kaubanduse valvekoer | Välisministeerium

Minu jaoks on selge, et see leping on ELile ja mõnedele ELi eri tööstusharudele üldiselt kasulik. Väikeses mastaabis uurides leidub alati võitjaid ja kaotajaid: selline on kahepoolsete lepingute iseloom.

Suuremas mastaabis võime olla lähedal tõelise tasakaalu saavutamisele. Kui aga nii oluline tööstusharu nagu autotööstus end mõnevõrra õnnetuna tunneb, tuleb rohkem pingutada. Alles siis, kui oleme täiendavaid edusamme teinud, saame rääkida tõeliselt tasakaalustatud vabakaubanduslepingust, mis on vastuvõetav ning avaldab pretsedendina positiivset mõju ka tulevikus sõlmitavatele vabakaubanduslepingutele.

Pean ütlema, et temaga on meil olnud paremad suhted, kui olid tema eelkäijaga, vaatamata nende ühistele poliitilistele eelistustele, mida meiegi jagame, ja nende ühisele rahvusele. Seekord ma siiski ei jaga voliniku entusiasmi selles küsimuses, sest komisjon on viimastel aastatel liiga tihti sõna võtnud ja teatavad algatused üles kiitnud ainult selleks, et siis teist rada minna.

Viibime praegu erilises ajahetkes, suures majandus- ja finantskriisis, mille põhjuseks on ka liiga väike vastastikune kasu maailmas, ja seda mitte ainult arengumaade puhul — millel on oma loogika, Vabakaubanduse signaalid elavad seletus — vaid ka uute maailmatähtsusega partnerite ning traditsiooniliste maailmatähtsusega partnerite puhul.

Liiga tihti tundub mulle, et komisjonil, selle presidendil ja volinikel jääb puudu teadlikkusest, milliseid algatusi tuleks rakendada, et aidata taastuda Euroopa tööstusel, taastuda Euroopa tootval tööstusel. Mulle tundub, et sellel lepingul — mis mööndavasti on üks äärmiselt positiivse sisuga positiivne leping — on rohkem nagu akadeemiline väärtus; see on peaaegu nagu õpiku näidisleping, kuid sel pole puutepunkti reaalsusega.

Me ekspordime 30 miljardi USD eest kaupa Koreasse ja ainult 20 miljardi Vabakaubanduse signaalid elavad eest tuleb Koreast Euroopasse kaupa tagasi eksporditavate autode kujul ning 1,5 miljardit USD saab olema kaudne abi, mis lisandub Euroopas Korea autodele, rääkimata tekstiilist ja muudest sektoritest.

See on kahtlemata tasakaalu puudumine, mis minu arvates tuleb esile tuua ja parandada, enne kui anda roheline tuli vabakaubanduslepingule, mis on nuhtluseks Euroopa tööstusele. Meil on kvaliteetne tööstus, mis on pühendunud innovatsiooni uutele nõudmistele, ja kindlasti pole see pankrotistunud tööstus, mis ei suuda kaasa minna meie majanduses esineva innovatsioonivajadusega. Zuzana Roithová PPE.

Üldkokkuvõttes on tulemuseks Korea impordi eelistamine Euroopa tööstuse konkurentsivõime ja tööhõive arvelt. Lõviosa sellest läheb juba importkaupadele Aasiast, kus tööjõukulud on konkurentsitult madalad, kuna sotsiaalsed ja keskkonnakaitse standardid on viletsad või puuduvad hoopis.

Dummies Varud ja valikutehingud Kaubanduse rahastamissusteemi maaratlus

Seepärast tuleks kaubandusläbirääkimistes keskenduda pigem nende standardite tõstmisele, mitte Aasia tööstuse õitsengule Euroopa arvelt.

Komisjon on seda Euroopa kodanikele juba pikka aega võlgnenud. Kas komisjonil on üldse aimu lepingu negatiivsest mõjust Euroopa konkurentsivõimele ja tööhõivele auto- ja tekstiilitööstuses? Teiseks, kas komisjon teadvustab endale, et see leping loob kahetsusväärse pretsedendi edaspidistele kaubanduslepingutele?

Account Options

Kolmandaks, kas komisjon kavatseb eirata põhilisi vastuväiteid, mille tõstatasid Euroopa masinaehituse ametiühingud? Neljandaks, kuidas saab nii olla, et Korea meedia pühitseb juba oma autotööstuse võitu, kui komisjoni kolleegium pole lepingut isegi veel arutanud?

Või kas komisjon on valmis eelnõu läbi vaatama ja hakkama läbirääkimisi pidama tasakaalustatud lepingu üle? Kas komisjonil jätkub tahtejõudu Koreale survet avaldada rahvusvaheliste kohustuste võtmiseks sotsiaalsete ja keskkonnakaitse standardite osas ning kas komisjon tahab seda teha, enne kui Korea saab kätte kõik Euroopa Liiduga vabakaubanduse hüved?

Tänan Vabakaubanduse signaalid elavad vastuse eest. Usun, et terve mõistus pääseb võidule. Kui Daniel Caspary panus ehk välja arvata, on see olnud üsna negatiivne. Olin parlamendi raportöör Korea vabakaubanduslepingu kohta. Praeguse arutelu arenedes vaatasin Vabakaubanduse signaalid elavad sellele, mida olime otsustanud paluda — mida palusime komisjonil nendel läbirääkimiste ajal silmas pidada ja meie nimel saavutada — ning tegelikult ma arvan, et komisjon ongi saavutanud, mida me neil saavutada palusime.

Tahaksin avaldada tunnustust peamisele läbirääkijale, keda näen istumas paruness Ashtoni kõrval, ning ka paruness Ashtonile endale selle viisi eest, kuidas nad on lepingu sõlmimiseni jõudnud. Juba loomuldasa on selge, et iga vabakaubanduslepingu puhul ja kõikides läbirääkimistes peavad olema võitjad ja kaotajad, aga kui te vaatate selle lepingu ülemaailmset mõju, siis leidub suuri võitjaid Euroopas ja suuri võitjaid Koreas.

Seepärast on suured võitjad need, kes maailmakaubanduse käigus hoiavad. Praegusel ajal, praeguses kriisis, peab olema hea asi kõik, mis saadab positiivseid signaale kahe nii suure üksuse kohta nagu Korea ja Euroopa Liit, et me tahame kaubandust käigus hoida ja tahame kaubandust avatuna on tehingute valimisel kaubelda. Pean ütlema, et kui Euroopa Parlament ja ministrite nõukogu ei suuda muuta seda lepingut Korea ja ELi vahel allakirjutatud lepinguks, siis võiksime sama hästi saata teate kaubanduse peadirektoraadile, et nad peataksid kõigi ülejäänud vabakaubanduslepingute üle peetavad läbirääkimised, sest kui me ei saavuta seda Koreaga, siis võite unustada ASEANi, unustada Pärsia lahe riigid, unustada terve ülejäänud hunniku vabakaubanduslepinguid, mille üle me praegu üritame läbirääkimisi pidada, ning ausalt öeldes võite unustada ka Doha.

See on oluline leping, milles Euroopa on saavutanud oma strateegilised eesmärgid. Saadame siis ülejäänud maailmale positiivse signaali, et Euroopa on avatud äritegevusele ning et isegi praeguse majanduslanguse kihvade vahel olles hoiame me oma turgusid võimalikult avatuina. Seán Kelly PPE. Kõik see on minu jaoks väga uus ning ma leian, et see arutelu on väga stimuleeriv ja hariv.

Anheuser Buschi aktsiate tehingud Automaatne muskus kauplemise susteem

Kui leedi Ashton esimest korda kõneles, siis mõtlesin, et see on Euroopa Liidu jaoks fantastiline tehing ning imestasin, kas Korea sellest üldse midagi kasu saab. Siis esitas üks kõneleja teise järel vastupidiseid seisukohti, nii et ma loodan, et härrade Arifi, Theureri, Campbell Bannermanni ning teiste kõnelejate esitatud küsimused ja tähelepanekud saavad leedi Ashtoni lõppsõnas konkreetselt vastatud ning samuti võiks ta meile rääkida, kas just praegu on kahepoolsete lepingute üle käimas mingeid muid läbirääkimisi kindlate Aasia riikidega ja kui kaugele on need arenenud.

Gerard Batten EFD. Šveitsi föderaalvalitsus tellis Nad tegid järelduse, et ELi täisliikmeks olemine läheks neile maksma kuus korda rohkem kui praegused kahepoolsed kokkulepped.

Kuna Šveits on Šveits, siis nad otsustasid, et jäävad parem mängust välja Vabakaubanduse signaalid elavad ei ühine liiduga ega hakka täisliikme staatust taotlema. Kui see kehtib Šveitsi puhul, siis kehtib see kindlasti ka brittide puhul, ning kui meie valitsusel ainult oleks sama mõistlik ja pragmaatiline vaatenurk briti majandusele nagu šveitslastel on šveitsi omale, siis me lahkuksime, nii nagu Šveits ei hakka üldse liitumagi.

Border Stock Options Marine Stars Binaarne valik

Sellel polnud midagi pistmist Koereaga ega ka mitte vabakaubanduslepingutega. Sari Essayah PPE. Vabakaubanduse signaalid elavad siiski meeles pidama, et täna oleme just lõpetanud väga tõsise arutelu kriisist Euroopa autotööstuses ning sel nädalal hakkame veel tegelema tekstiilitööstuse probleemidega ning Euroopa globaliseerumise korrigeerimisfondi toetustega, millega kompenseerida selle sektori massilisi vallandamisi Hispaanias ja Portugalis.

Niisiis, daamid ja härrad, peame tõsiselt võtma eurooplaste muret seoses meie reageeringuga niisugusele töökohtade kaotusele Euroopas ning uurima, millised on tegelikult komisjoni tervendusmeetmed. Kuigi vabakaubandus peaks üldisel tasandil hästi mõjuma tööhõivele ja majanduskasvule, kuidas saame ära hoida töökohtade kaotuse nendes traditsioonilistes Euroopa tööstusharudes?

Kõigepealt tahan tunnustust avaldada David Martinile tema poolt komisjonis tehtud töö eest. On väga oluline, et tunnustaksin, kui palju on rahvusvahelise kaubanduse komisjon lepingu menetlemise kuude vältel minuga koostööd teinud ning muidugi tean ma väga hästi, et kolleegidel pole siiani võimalust olnud tutvuda lepingu üksikasjadega. Niisiis proovin tegelda murekohtadega.

Kuid veel olulisem on see, et varustaksime teid edaspidi kindlasti aina suurema hulga üksikasjadega, sest on tähtis, et vaataksite pigem fakte kui väiteid, mida hakatakse esitama. Lubage mul esimese asjana teha vaid mõned üldised tähelepanekud lähenemisviisi kohta sellele kokkuleppele. Selle kokkuleppega hakati tegelema, et saavutada parimaid tulemusi Euroopa tööstusele — sealhulgas Briti tööstusele, ütleksin kolleegidele UKIPist. Minu arvates on täiesti Euroopa huvides selle kokkuleppega edasi minna — vastasel korral ei seisaks ma siin ega soovitaks edasi minna, nii nagu olen seda teinud.

Aga seejuures oli siin selge modus operandi, selge lähenemisviis, mille komisjon võttis ja mida, nagu öeldud, parlament, komisjon ja nõukogu toetasid ning mis on kahtlemata viis, mismoodi oleme edasi liikunud.

Feed aggregator | Page 5 | University of Tartu

Arvan, et mu kolleeg härra Arif ei pane pahaks, kui ütlen, et arvamus, nagu ohverdaksin mõne tööstusharu, on minu arust ärevusttekitav või ehk pisut masendav, sest kindlasti pole see lähenemisviis, mille võiksin võtta.

Kas ma arvan, et kui tahate tõsiseltvõetavat kaubanduskokkulepet, siis peate tunnistama, et tegelikult on see kokkulepe, millest saavad kasu mõlemad pooled?

Marina Kaljurand Välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Muidugi oleks see üleskutse kõlanud võimsamalt ja olnud suurema kaaluga, kui seda oleks öeldud mõnele suurriigile. Ometigi öeldi seda Eestile. See oli kompliment ja hinnang senisele majanduspoliitikale ning palve jätkata samamoodi.

Jah, arvan küll. Kui tahame sõlmida kaubanduskokkuleppeid, kui usume — ja ma mõtlen, et usume —, et kaubandus on see mootor, mis toob meid välja majanduslangusest, siis see tähendab, et tuleb pidada tõsiseid, raskeid läbirääkimisi nende tööstusharudega ja nende riikidega, kellega kokkuleppele jõudmisest hoolime.

Vastasel korral saame päev otsa tegelda vaid riikidega, kellest me eriti ei hooli, ja võime avada turgusid, sest me pole tegelikult üldse huvitatud. Korea on tõsine turg.

Catherine Ashton, komisjoni liige. Mitmepoolsete läbirääkimiste kõrval on nendest tõketest ülesaamise oluliseks mooduseks mõjutusvahendid, mis on meile kättesaadavad vabakaubanduse läbirääkimistel.

See pakub tegelikke võimalusi kemikaalidele, farmaatsiatoodetele ja muudele tööstusharudele. Peame tunnistama selle teguviisi väärtust ja tähtsust, kui soovime tõsiseid kaubanduslepinguid. Seda lepingut on räägitud läbi mitu aastat, leping on ambitsioonikas ja lõppkokkuvõttes kasulik mõlemale poolele ning sellega on nõus kõik Euroopa Liidu liikmesriigid.

Language switcher

Kuid siis tulevad mängu siseriiklikud huvid ja lobitöörühmad, eelkõige autotööstuse omad. Mitme Euroopa Liidu liikmesriigi autotööstus näeb Koreas endale konkurenti ja need liikmesriigid olid kuni viimase hetkeni valmis lepingut selle nimel pidurdama.

Muidugi tuleb erinevate tööstusharude esindajaid mõista — nemad peavad võitlema ja seisma oma esindatavate ettevõtete huvide eest. Ning kui üks või teine huvigrupp on Euroopa Liidu liikmesriigis tugev ja mõjukas, mõjutab see ka selle riigi käitumist.

Viimase aasta Vabakaubanduse signaalid elavad on Eesti pidanud ambitsioonikaid kaubanduskokkuleppeid Lõuna-Koreaga tähtsaks ning toetanud vabakaubanduslepingu kiiret sõlmimist, sest Pakkumised kodus, mis on läbi räägitud, on soodne ja kasulik Euroopa Liidule tervikuna ka siis, kui üksikute tööstusharude huvid võivad olla kaitstud erinevalt.

Eesti on toetanud Euroopa Komisjoni ja neid liikmesriike, kes peavad üksikute tööstusharude huvidest olulisemaks suurt pilti — Euroopa Liidu majandushuvisid tervikuna. Oleme lähtunud sellest, et oluline on lepingu tasakaal ning Euroopa Liidu kui terviku huvid. Seetõttu loeme kogu Euroopa Liidu võiduks seda, et leping Nüüd jääb loota, et leping läbib võimalikult kiiresti lepinguosaliste juriidilised protseduurid ja jõustub võimalikult pea.

Majandushuvide kõrval ei saa jätta tähelepanuta vabakaubanduslepingute poliitilist tähtsust. Vabakaubandusleping Koreaga saab oleme esimene omataoline ulatuslik vabakaubandusleping, mille sõlmimise võimalus on Euroopa Liidul praegu reaalne.

Oluline on ka see, et kuigi Euroopa Liidul on tihedad ja vastastikku kasulikud partnerlus- ja majandussuhted USAga, sealhulgas aktiivsed kaubandussuhted, on Euroopa Liit ja USA ka konkurendid ning ka USA ja Korea peavad läbirääkimisi vabakaubanduslepingu sõlmimise üle. Ei ole vähetähtis, kes selle esimesena sõlmib ning saavutab sellega lisaks majanduslikule võidule ka poliitilise võidu.

Muidugi tuleb alati hinnata ja kaaluda iga kokkukeppe detaile, kuid ei tohi jätta nägemata tervikpilti, muidugi tuleb alati kaitsta oma riigi huve, kuid tuleb näha Euroopa Liidu kui terviku huvisid ning olema selle nimel valmis kompromissideks. Just seda ma nimetangi euroopalikuks suhtumiseks, mida Eesti toetab ning käitub euroopalikumalt kui mitmed teised liikmesriigid.

  • Он что-то им говорит.
  •  - Ему трудно было говорить - наверное потому, что он не был уверен, что его появлению рады.

Kuigi mitmed Euroopa Liidu vabakaubanduse läbirääkimised alles käivad lisaks eelnimetatud riikidele on käimas läbirääkimised Pärsia lahe piirkonna riikidega, Liibüa ja Kanadagaon TPCs alanud arutelud selle üle, kas üldse ja kui, siis kellega, võiks Euroopa Liit alustada järgmisi vabakaubanduse läbirääkimisi. On selge, et ei ole otstarbekas pidada üheaegselt liiga palju läbirääkimisi, kuid samuti ei ole kõige õigem oodata praeguste läbirääkimiste lõppu ja alles seejärel alustada uusi.

Praktika tõestab, et läbirääkimised erinevate partneritega liiguvad erinevas tempos, olenevalt riikide huvidest ja valmisolekust kompromissideks. Praktika näitab ka seda, et tegelikult kulgevad läbirääkimised pigem aeglasemalt kui kiiremini.

Exploring the SCP Foundation: SCP-3812 - A Voice Behind Me

Samuti Platinum Options Trading arvestada sellega, et vahel võivad Euroopa Liidul olla lisaks otsestele majandushuvidele ka täiendavad või laiemad huvid vabakaubanduslepingute sõlmimisel.

Seda kõike tuleb uute partneritega läbirääkimiste alustamise üle otsustamisel tõsiselt arvestada. Eesti toetab seisukohta, et Euroopa Liit peaks alustama läbirääkimisi põhjalike ja ulatuslike vabakaubanduslepingute DCFTA — Deep and Comprehensive Free Trade Agreement sõlmimiseks nende Idapartnerluse riikidega, kes seda soovivad, kes on selleks valmis nii poliitiliselt kui ka haldussuutlikkuselt.

Selles kontekstis nimetaksin eelkõige Gruusiat ja Armeeniat. Võib ju nõustuda väitega, et nimetatud riikide turud on väikesed, majandused niigi avatud ja majanduslikust huvist Euroopa Liidule huvi ei paku jne. Põhimõtteliselt on neile väidetele raske vastu vaielda, kuid nimetatud lepingutel — ma rõhutan: põhjalikel ja ulatuslikel vabakaubanduslepingutel — on ka laiem eesmärk. Need lepingud aitavad riike majanduse reformimisel, turumajanduse kindlustamisel ja euroopalike standardite ülevõtmisel intellektuaalsete omandiõiguste või konkurentsipoliitika või fütosanitaaria reeglite kehtestamisel, samuti ka teistes valdkondades.

Ning sellisena omandavad vabakaubanduslepingud oluliselt laiema tähenduse ja tähtsuse kui vahetu majanduslik kasu. Eesti toetab ka vabakaubandusläbirääkimiste alustamist ASEANi Vabakaubanduse signaalid elavad, eelkõige Singapuriga, kes on avaldanud selleks huvi ja valmisolekut.

Contacts of UT units

Jällegi tuleb nõustuda sellega, et Singapuri majandus on väike ja avatud, seega ei ole vabakaubanduslepingu sõlmimine Euroopa Liidule oluline.

Eesti kaubavahetus Singapuriga on pea olematu selle muutmisele aitab loodetavasti kaasa Eesti välisministri visiit Singapuri Kuid sellel lepingul on ka laiem tähendus. Aga selleks tuleb sõlmida mitte lihtsalt vabakaubandusleping, vaid ambitsioonikas, intelligentne, Näiteid võiks tuua veel. Kõigi puhul võib üheselt öelda, et Eesti puhul on liberaalsus ja avatus põhimõtted, millest väliskaubanduspoliitikas juhindutakse.

Võib väita, et Eesti-suguse riigi puhul on avatud majandus ainuvõimalik edukas majandusmudel. Ilmselt see nii ongi, vähemalt kinnitab seda senine praktika. Samas tähendas see Eesti puhul ka põhimõttelist poliitilist kindlameelsust ehk kogu poliitilise süsteemi sihipärast tegutsemist. See, mis tundub ainuvõimalik ja õige Paragrahvides 39 ja 40 ning § 41 lõikes 2 asendatakse sõnad «50 aastat» sõnadega «70 aastat» vastavas käändes. Autoriõiguse kehtivus kollektiivsele teosele, töökohustuste täitmise korras loodud teosele, audiovisuaalsele teosele ja jätkuväljaandele»; 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Autoriõigus kollektiivsele teosele § 31 ja töökohustuste täitmise korras loodud teosele § 32 kehtib 70 aastat pärast selle teose õiguspärast avalikustamist.

Paragrahv 42 tunnistatakse kehtetuks. Paragrahvis Vabakaubanduse signaalid elavad asendatakse sõnad «Eesti Vabariigi ajaloo- ja kultuurimälestiste kaitse seaduse» sõnadega «muinsuskaitseseaduse RT I24, ;49, ; 86, ;93, ». Paragrahvi 47 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõna «varaliste».

Paragrahvi 49 lõikes 2 asendatakse sõna «ülekandmise» sõnaga «edastamise». Paragrahvi 57 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 5 Kui autorileping on sõlmitud kirjandus- või kunstiteose kasutamiseks audiovisuaalse teose loomiseks, kuulub sellise teose kasutajale õigus audiovisuaalset teost üldsusele näidata kinos, televisioonis, kaabellevivõrgu kaudu või muude tehniliste vahenditega, dubleerida see SQL Trading System teise keelde, varustada subtiitritega ning seda teost reprodutseerida ja levitada, kui lepinguga ei ole ette nähtud teisiti.

Autoril on õigus saada õiglast tasu teose rentimise eest § 14 6. Käesoleva lõike sätteid ei kohaldata muusikateoste suhtes. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Teose esitajal, fonogrammitootjal, raadio- ja televisiooniorganisatsioonil, filmi esmasalvestuse tootjal, isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või edastab üldsusele varem avaldamata teose, ja isikul, kes annab välja autoriõigusega mittekaitstava teose kirjanduskriitilise või teadusliku väljaande, on käesolevas peatükis ettenähtud õigused tema loodud resultaadile autoriõigusega kaasnevate õiguste objektile.

Paragrahvi 63 lõike 3 punktis 2 asendatakse sõnad «kantakse üle» sõnaga «edastatakse». Rentimise õigus läheb üle audiovisuaalse teose produtsendile § 33 3. Teose esitajal säilib õigus saada õiglast tasu § 68 4. Paragrahvi 1 lõikes 3 asendatakse sõna «ülekandmiseks» sõnaga «edastamiseks» ja sõnad «üle kanda» sõnaga «edastada»; 2 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: « 4 Kui teose esitaja on üle Vabakaubanduse signaalid elavad loovutanud õiguse või andnud loa fonogrammi, audiovisuaalse teose originaali või koopiat rentida või sellist üleandmist või loa andmist eeldatakse, jääb esitajale õigus saada sellise rentimise eest õiglast tasu.

Paragrahvi 70 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Fonogrammitootjal on ainuõigus lubada ja keelata: 1 fonogrammi otsene või kaudne, ajutine või alaline reprodutseerimine; 2 BTC Trading System koopiate importimine; 3 fonogrammi levitamine üldsusele; 4 fonogrammi koopiate rentimine või laenutamine.

Paragrahvis 71 asendatakse sõnad «on fonogrammi tootja kohustatud oma kaubanduslikul eesmärgil tehtud salvestisele või selle ümbrisele kandma» sõnadega «on fonogrammitootjal õigus oma ärilisel eesmärgil tehtud salvestisele või selle ümbrisele kanda».

Paragrahvi 72 lõiked 1 ja 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Kui kaubanduslikul eesmärgil avaldatud fonogrammi või selle reproduktsiooni koopiat kasutatakse raadios või televisioonis või muude tehniliste vahendite kaudu üldsusele edastamiseks, siis on teose esitajal ja fonogrammitootjal õigus saada fonogrammi kasutajalt õiglast tasu iga sellise edastamise eest.

Selline tasu makstakse välja ühe maksena fonogrammitootjale. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Raadio- ja televisiooniorganisatsioonil on ainuõigus lubada ja keelata: 1 saate taasedastamine; 2 saate salvestamine, olenemata sellest, kas nimetatud saade edastatakse raadio või televisiooni vahendusel, kaasa arvatud kaabellevivõrgu või satelliidi kaudu; 3 saate salvestise otsene või kaudne, ajutine või alaline reprodutseerimine vastavalt käesoleva lõike punktis 2 toodud tingimustele; 4 saate edastamine üldsusele juhul, kui selline edastamine toimub kohas, mis on üldsusele avatud sisenemistasu eest; 5 saate salvestise levitamine Vabakaubanduse signaalid elavad.

Filmi esmasalvestuse tootja õigused 1 Filmi esmasalvestuse tootjal on ainuõigus lubada ja keelata: 1 filmi originaali või selle koopia otsene või kaudne, ajutine või alaline reprodutseerimine; 2 filmi originaali või selle koopia levitamine üldsusele; 3 filmi originaali või selle koopia rentimine või laenutamine.

Paragrahvi 74 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Käesolevas peatükis ettenähtud õigused kehtivad 50 aastat: 1 teose esitaja suhtes — teose esmakordsest esitamisest arvates. Kui selle tähtaja jooksul toimub esituse salvestise õiguspärane avaldamine või õiguspärane üldsusele edastamine, kehtivad esitaja õigused 50 aastat pärast sellist avaldamist või üldsusele edastamist, olenevalt sellest, milline neist oli varajasem; 2 fonogrammitootja suhtes — fonogrammi esmakordsest salvestamisest arvates.

Kui selle tähtaja jooksul toimub fonogrammi salvestise õiguspärane avaldamine või õiguspärane üldsusele edastamine, kehtivad fonogrammitootja õigused 50 aastat pärast sellist avaldamist või üldsusele edastamist, olenevalt sellest, milline neist oli varajasem; 3 raadio- ja televisiooniorganisatsiooni suhtes — saate esmakordsest edastamisest arvates, sõltumata sellest, kas saade edastati juhtme või õhu kaudu, kaasa arvatud kaabli või satelliidi vahendusel; 4 filmi esmasalvestuse tootja suhtes — filmi esmakordsest jäädvustamisest arvates.

Kui selle tähtaja jooksul toimub filmi õiguspärane avaldamine või õiguspärane üldsusele edastamine, kehtivad esmasalvestuse tootja õigused 50 aastat pärast sellist avaldamist või üldsusele edastamist, olenevalt sellest, milline neist oli varajasem. Autoriõigusega kaasnevad õigused varem avaldamata teosele, kirjanduskriitilisele või teaduslikule väljaandele 1 Isikul, kes pärast autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemist esimesena õiguspäraselt avaldab või edastab üldsusele varem avaldamata teose, on 25 aasta jooksul sellise teose esmakordsest avaldamisest või üldsusele edastamisest autori varaliste õigustega § 13 võrdsed õigused sellele teosele.

Selline salvestis ja selle reproduktsioon koopiad tuleb hävitada 30 päeva möödumisel Vabakaubanduse signaalid elavad tegemisest, välja arvatud üks koopia, mida võib säilitada arhiivieksemplarina; 6 muudel juhtudel, mil teoste autorite õigusi on piiratud käesoleva seaduse IV peatükis. Käesoleva peatüki eesmärk Käesoleva peatüki eesmärk on kehtestada iseseisev kaitse andmebaasile, sätestades andmebaasi tegijale eriõigused tema poolt tehtud investeeringu kaitseks.

Andmebaasi mõiste Andmebaas käesoleva peatüki tähenduses on teoste, andmete või muu materjali süstemaatiliselt või metoodiliselt korraldatud kogu, mis on individuaalselt kasutatav elektrooniliste või muude vahendite abil. Andmebaasi tegija 1 Andmebaasi tegija on isik, kes on teinud kas laadilt, väärtuselt või suuruselt olulise investeeringu selle andmebaasi sisuks olevate andmete kogumiseks, omandamiseks, kontrollimiseks, süstematiseerimiseks või kättesaadavaks tegemiseks.

Kui äriühingul on Eesti Vabariigi territooriumil ainult registreeritud asukoht, peab sellise äriühingu tegevus olema Eesti majandusega tõhusalt ja püsivalt seotud; 3 andmebaasi tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule.

RT I97, Autoriõiguse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus Vastu võetud Autoriõiguse seaduses RT49, ; RT I36, tehakse järgmised muudatused ja täiendused: § 1. Paragrahvi 1: 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 1 Autoriõiguse seaduse eesmärk on tagada kultuuri järjepidevus ja kultuurisaavutuste kaitse, autoriõigusel põhinevate tootmisharude ja rahvusvahelise kaubanduse areng ning luua autoritele, teose esitajatele, fonogrammitootjatele, raadio- ja televisiooniorganisatsioonidele, filmi esmasalvestuse tootjatele, andmebaasi tegijatele ning teistele käesolevas seaduses nimetatud isikutele soodsad tingimused teoste ja muude kultuurisaavutuste loomiseks ja kasutamiseks. Paragrahvi 3: 1 lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 3 mida tuleb kaitsta vastavalt Eesti Vabariigi välislepingule. Paragrahvi 4: 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « 2 Teoseks käesoleva seaduse tähenduses loetakse mis tahes originaalset tulemust kirjanduse, kunsti või teaduse valdkonnas, mis on väljendatud mingisuguses objektiivses vormis ja on selle vormi kaudu tajutav ning reprodutseeritav kas vahetult või mingi Vabakaubanduse signaalid elavad vahendi abil.

Andmebaasi tegija õigused 1 Andmebaasi tegijale kuulub ainuõigus lubada ja keelata andmebaasi kasutamist käesoleva paragrahvi 2. Väljavõtte tegemiseks loetakse andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa mis tahes viisil või mis tahes vormis ajutine või alaline ülekandmine teise väljendusvormi; 2 andmebaasi või selle olulise osa taaskasutamine.

  • Autoriõiguse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seadus – Riigi Teataja
  •  Кто… кто вы .
  • Последний щит начал рушиться.

Taaskasutamiseks loetakse andmebaasi kogu sisu või selle olulise osa avalikustamine üldsusele kas koopiate levitamise, rentimise, sidusliini kaudu edastamise või muul viisil ülekandmise teel. Nimetatud juhtudele kohaldatakse käesoleva seaduse VII peatüki sätteid.

Carnival Cruise Stock Options Arvutamine valiku strateegia

Andmebaasi õiguspäraste kasutajate õigused ja kohustused 1 Andmebaasi õiguspärasel kasutajal on õigus teha väljavõtteid ja taaskasutada igal eesmärgil üldsusele mis tahes viisil õiguspäraselt avalikustatud andmebaasi sisuks olevaid kvantiteedilt või kvaliteedilt mitteolulisi osi. Kui isik on õigustatud käesolevas lõikes ettenähtud viisil kasutama ainult andmebaasi teatud osa, kehtib käesolevas lõikes sätestatu vaid andmebaasi selle osa suhtes.

Andmebaasi tegija õiguse piiramine Üldsusele mis tahes viisil õiguspäraselt avalikustatud andmebaasi Vabakaubanduse signaalid elavad kasutaja võib ilma andmebaasi tegija nõusolekuta ja tasu maksmiseta teha väljavõtteid andmebaasi sisu olulisest osast või seda taaskasutada juhul, kui: 1 mitte-elektroonilise andmebaasi sisust tehakse väljavõte isiklikeks vajadusteks; 2 koos andmebaasi avaldamisallika kohustusliku äranäitamisega tehakse andmebaasist väljavõte illustreeriva materjalina õppe- või teadusliku uurimistöö eesmärkidel, nende eesmärkidega motiveeritud mahus ja tingimusel, et selline kasutamine ei taotle ärilisi eesmärke; 3 väljavõtte tegemine või taaskasutamine toimub avaliku julgeoleku, haldustegevuse või õigusemõistmise käigus ulatuses, mis vastab ühiskondliku julgeoleku kaitse, haldusfunktsioonide teostamise ja õigusemõistmise eesmärkidele.

Andmebaasi tegija õiguste kaitse tähtaeg 1 Andmebaasi tegija õigused tekivad andmebaasi valmimise päeval, milleks on andmebaasi tegemise lõpetamise päev. Sellisel juhul arvestatakse tähtaja kulgemise algust käesoleva paragrahvi 2.

Forex Binary OPCion System Binaarne valik OTC.

Paragrahvi 1 lõike 2 punktis 2 asendatakse sõna «ülekandmine» sõnaga «edastamine»; 2 lõike 2 punktis 5 asendatakse sõna «taasülekandmine» sõnaga «taasedastamine»; 3 lõiget 2 täiendatakse punktidega 71 ja 72 järgmises sõnastuses: « 71 tasu kogumine ja väljamaksmine autoritele ja teoste esitajatele audiovisuaalsete teoste ja fonogrammide kasutamise sealhulgas rentimise eest; 72 fonogrammide, filmide ja arvutiprogrammide laenutamine;»; 4 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu «punktides 3—5» sõnadega «ja punktis 71»; 5 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses: « 4 Raadio- ja televisiooniorganisatsioon võib iseseisvalt teostada oma õigusi, mis seonduvad käesoleva paragrahvi 2.

Seejuures ei ole oluline, kas need õigused on raadio- ja televisiooniorganisatsioonile seadusega sätestatud või on talle seaduse või lepingu alusel üle läinud. Paragrahv 79 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: « § Kaabellevivõrgu vahendusel taasedastamisega seonduvate õiguste teostamine Vabakaubanduse signaalid elavad esindamise organisatsiooni kaudu 1 Kaabellevivõrgu vahendusel taasedastamisega seonduvate õiguste § 76 2. Kui selliseid kollektiivse esindamise organisatsioone on mitu, võib õiguste valdaja valida, kes neist on volitatud teda esindama.

Õiguse teose edastamisele teostamine kollektiivse esindamise organisatsiooni kaudu 1 Käesoleva seaduse § 79 2.