Aktsiate uleandmise teel

Riigiprokurör on seisukohal, et kriminaalasja materjalidest tuleneb vajadus kontrollida kriminaalmenetluse raames, kas antud juhul on tegemist kuriteoga tekitatud kahjuga. Kui liikmesusega seotud riigivara on mitme riigivara valitseja valitsemisel: 1 tuleb liikmeõiguste teostamist puudutavad otsused eelnevalt kooskõlastada teiste riigivara valitsejatega; 2 kohaldatakse liikmeõiguste teostaja määramisel ning riigivara valitsejate lahkarvamuste korral käesoleva seaduse § 7 lõikes 6 või 7 sätestatut. Riigi poolt riigiteede ehitamiseks omandatavate maaüksuste valitseja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium.

Riigiprokuratuur näeb Akadeemia ja Vilde tee ühiselamuomanike võimalikku seaduserikkumist Riigiprokuratuur näeb Akadeemia Aktsiate uleandmise teel Vilde tee ühiselamuomanike võimalikku seaduserikkumist Vilde teel asuvate ühiselamute erastamisega alustatud kriminaalmenetluse ning alustas kriminaalmenetlust elamute hilisemate omanike OÜ Fennovara ja OÜ Capital Kinnisvara suhtes.

Keskkriminaalpolitsei kahtlustas, et Pärnoja jättis Seega oleks Pärnoja toime pannud ametialase lohakuse.

Aktsiate uleandmise teel

Samuti tuvastas riigiprokurör, et Pärnoja ametialases tegevuses aktsiate üleandmisel puudus põhjuslik seos AS Fennovara tegevuse tagajärgedega. Ühiselamud olid juba Tallinna Linnavolikogu Seda otsust muutis Tallinna Linnavolikogu alles Vilde tee ühiselamud erastamisele, mistõttu eluruumide erastamine Piiriulesed intressimaarad üürnike poolt ei olnud niigi võimalik.

Aktsiate uleandmise teel

Kriminaalasja materjalid kinnitasid veendumust, et elamistingimused endistes ühiselamutes Akadeemia tee 38, 42 ja 46 ning E. Vilde tee 90 ja 96 on väljakannatamatud. Riigiprokurör on seisukohal, et kriminaalasja materjalidest tuleneb vajadus kontrollida kriminaalmenetluse raames, kas antud juhul on tegemist kuriteoga tekitatud kahjuga.

Aktsiate uleandmise teel

Kriminaalasjas on küllaldaselt andmeid, mis viitavad sellele, et Akadeemia tee ning Vilde tee ühiselamute omanikeks olevate juriidiliste isikute ametiisikud on aastatel kuni andnud elamuseaduse ja võlaõigusseaduse nõuetega vastuolus olevaid korraldusi, tekitades selliselt oma ametiseisundi ebaseadusliku ärakasutamisega üürnike huvidele olulise kahju.

Alustatud kriminaalasi saadetakse uurimiseks Keskkriminaalpolitseile.

Aktsiate uleandmise teel