Kaubanduse juhtimise infosusteem

Infosüsteem on üldmõiste, mis hõlmab paljusid erinevaid infosüsteeme. On tagatud süsteemiga liidetud kaubandusseadmete lihtne ja mugav häälestus, on ette nähtud igat liiki seadmete mitme eksemplari lülitamine süsteemi külge. Tarkvara: reeglid, algoritmid ja juhised, mis ütlevad riistvarale, kuidas andmeid töödelda, salvestada ja kuvada. On realiseeritud arvestusfunktsioonid alates teatmike pidamisest ning algdokumentide sisestamisest kuni erinevate analüütiliste aruannete saamiseni. Raport juhile "Raport juhile" on "1S:Ettevõte" süsteemi toodete jaoks põhimõtteliselt uus mehhanism, mis võimaldab korraldada juhtkonna jaoks ettevõtte asjade kõigu kohta informatsiooni regulaarset formeerimist ja kohaletoimetamist. MIS-i komponendid on sisuliselt samad kui kõik muud infosüsteemid.

Kaubanduse juhtimise infosusteem

Riistvara: arvutid, salvestusseadmed ja muud lisaseadmed. Tarkvara: reeglid, algoritmid ja juhised, mis ütlevad riistvarale, kuidas andmeid töödelda, salvestada ja kuvada.

Erinevus infosüsteemi ja juhtimise infosüsteemi vahel

Side: telekommunikatsiooniseadmed, mis edastavad andmeid teksti, piltide ja helina. Suhtlus hõlmab teabe edastamise viisi, näiteks Internetti. Inimesed: teabe tootjad ja tarbijad. Infotootjad on süsteemianalüütikud, arvutiprogrammeerijad, arvutioperaatorid ja hooldustöötajad.

Protseduurid: infosüsteemi turvalisuse optimeerimiseks vajalikud reeglid ja protsessid, sealhulgas prioriteediks genereeritud teabe õigeaegsus. Juhtimise infosüsteemid Juhtimise infosüsteem ehk MIS on ükskõik milline äriorganisatsioonides kasutatav elektrooniline infosüsteem.

Kaubanduse juhtimise infosusteem

MIS-i komponendid on sisuliselt samad kui kõik muud infosüsteemid. Need vahendid kuuluvad firma "1C" poolt väljalastavate tiraažtoodete "1S:Ettevõte 8" tarnete hulka. Te saate ilma lisakulutusteta niisamasugused instrumendid, nagu neid kasutavad firma "1C" väljaarendajad.

Kaubanduse juhtimise infosusteem

Seetõttu ei ole ettevõttesse paigaldatud süsteem Teie jaoks "must kast". Kogemused näitavad, et enamusele automatiseerimise alal töötavatele süsteemihalduritele ja spetsialistidele piisab münest päevast, et omandada "1S:Ettevõte" lahenduste ülesehituse printsiibid, mille järel Te võite mitte ainult jälgida, vaid ka adapteerida süsteemi vastavalt oma ettevõtte nõudmistele.

Süsteemi reaalne avatus ja selle adapteerimise lihtsus, laialdased võimalused mastaapide suurendamiseks ja integreerimiseks, süsteemi haldamise ja toetamise lihtsus ja mugavus - kõik see lubab Teil minimaalsete jõupingutustega lahendada "madalatasemelised" tehnoloogilised küsimused ning kontsentreeruda ettevõtte äriprotsesside automatiseerimise sisulistele ning loomingulistele ülesannetele. Konsultatsioonifirmade ja süsteemiintegraatorite spetsialistidele Lühikesed tähtajad ja juurutamise efektiivsus, mõistlikud hinnad ning paindlik litsentsipoliitika, väljatöötatud tööpiliste ja spetsialiseeritud lahenduste kompleks, arendatud integratsioonivahendid - see on ainult osa neist väärtustest, mis teevad "1S:Ettevõte" eeskujulikuks "ehitusmaterjaliks", et luua kõige erinevamaid infosüsteeme.

Paljud konsultatsioonifirmad ning süsteemiintegraatorid märgivad, et süsteemi "1S:Ettevõte" rakendamine ning koostöö firmaga "1C" on muutunud oluliseks teguriks nende projektide edukuses.

Projektide riskide vähenemine, võimalus pakkuda tellijatele konkurentsivõimelist projekti ning seda teostada, pannes paika tähtajad ja eelarved - see kõik lubab tõsta Teie ettevõtte mainet ning ärirentaablust, laiendada klientide ringi ning seada nendega koos toimuva töö industriaalsele alusele. Töö ühtses informatsiooniruumis Süsteemis "1S:Ettevõte 8" on realiseeritud universaalne andmevahetusmehhanism formaadis XML, mida kasutatakse territoriaalselt jaotatud süsteemide loomiseks "1S:Ettevõte 8" baasil; andmevahetuse korraldamiseks teiste infosüsteemidega; ühes rakenduslikus lahenduses võib luua mitu sõltumatut vahetussüsteemi - tööks erinevate süsteemidega.

Integreerumine teiste süsteemidega "1S:Ettevõte" on avatud süsteem, mis on mõeldud laialdaseks integreerumiseks praktiliselt mis tahes välisprogrammide ja seadmetega üldtunnustatud avatud standardite ja andmete üleandmisprotokollide alusel.

Tarnimisvariandid Programmi "1S:Ettevõte 8.

Kaubanduse juhtimine" võib kasutada erinevates tarnimisvariantides: Variant ühele kasutajale - personaalseks kasutamiseks vüi väga väikesele ettevõttele; Versioon paljudele kasutajatele failivariandis; Versioon klient-server, mis tagab efektiivse töö ja info kindla hoidmise, kui on olemas kümned ja sajad üheaegselt töötavad kasutajad.

Ettevõtte arenedes ning tarnitava nomenklatuuri suurenedes, klientide arvu ja kaubakäibe kasvades võib operatiivselt juurde lülitada uusi töökohti ning kasvatada süsteemi võimsust, kasutades juba loodud informatsioonibaasi. Kaubandusseadmete lülitamine süsteemi külge Kaubanduse juhtimise infosusteem "1S:Ettevõte" külge võib lülitada kõiki liiki kaubandusseadmeid - triipkoodide skannereid, andmekogumisterminale, off-line ja on-line režiimil, ostja displeid, elektronkaale, etikettide printereid.

On tagatud süsteemiga liidetud kaubandusseadmete lihtne ja mugav häälestus, on ette nähtud igat liiki seadmete mitme eksemplari lülitamine süsteemi külge. Raport juhile "Raport juhile" on "1S:Ettevõte" süsteemi toodete jaoks põhimõtteliselt uus mehhanism, mis võimaldab korraldada juhtkonna jaoks ettevõtte asjade kõigu kohta informatsiooni regulaarset formeerimist ja kohaletoimetamist.

Oluline on, et see juht ise ei pea koostama päringuid ega ka käivitama programmi "1S:Ettevõte".