Jagage voimalusi toopakkumisega, Looduspere - Tööpakkumine laohoidjale! Palun jagage | Facebook

Inimesena oled usaldusväärne, täpne, kohusetundlik, leidlik probleemide lahendamisel ning avatud meeskonnatööks. Kohenemisoskus ja paindlikkus Kaugtöö puhul ei pruugi tihti olla tegemist tööpäevadega. Töövõimereformi rakendajana abistame vähenenud töövõimega inimesi tööle saamisel ja pakume töötamist toetavaid teenuseid. Tuletage koos meelde, kuidas hoolitseda selle eest, et süda võimalikult kaua tervena püsiks. Hea emotsioon, mille kõik osavõtjad tegevuse lõppedes saavad, püsib veel mõnda aega ja seda meenutatakse veel mitmeid aastaid hiljemgi.

Me toetame töö ja töötaja leidmisel, maksame hüvitisi ja toetusi ning osutame tööturuteenuseid.

Soovid artiklit kirjutada?

Usaldusväärsus, koostöövalmidus ja uuenduslikkus on põhiväärtused, millele kõigis oma tegevustes tugineme. Töövõimereformi rakendajana abistame vähenenud töövõimega inimesi tööle saamisel ja pakume töötamist toetavaid teenuseid. Peamised ülesanded: Koolitusjuhina on Sinu ülesandeks tagada, et töötukassa töötajate arendus- ja koolitustegevus on eesmärgipärane ja tulemuslik.

Sinu vastutuseks on selgitada koolitusvajadus, planeerida eelarve, koostada koolitusplaan, organiseerida koolitusi ning hinnata nende tulemuslikkust.

VIIMASED UUDISED

Oled asjatundlik partner koolitusi puudutavates küsimustes nii juhtidele kui töötajatele ning saad anda olulise panuse kogu töötukassa koolitussüsteemi ja arendusprojektide väljatöötamisse ning täiustamisse. Ootame Sind kandideerima, kui oled hästi kursis täiskasvanute koolitusvaldkonna ja selle arenguvõimalustega sh interaktiivsed koolitusmeetodid.

Sul on magistrikraad võib olla omandamisel ja vähemalt kolmeaastane töökogemus koolituste korraldamisel, väljatöötamisel ja arendamisel.

Oled analüütilise mõtlemisega, hea suhtleja, algatusvõimeline, abivalmis ning suudad oma aega efektiivselt juhtida. Inimesena oled usaldusväärne, täpne, kohusetundlik, leidlik probleemide lahendamisel ning avatud meeskonnatööks. Lisaks eesti keelele valdad suhtlustasandil vene ja inglise keelt.

Viimased arutelud

Töötukassas töötades on Sul võimalus teha tähendusega tööd panustades ühiskonnale olulises valdkonnas. Meil on selged eesmärgid, tunnustame häid töötulemusi ja parimaid töötajaid.

Pakkuge ajutist tööd, jagage ajutisi tööpakkumisi oma töötajatele Avaldatud 17 märts, Hea tööandja Eesti Töötukassa on seoses praeguse olukorraga tööturul loonud võimaluse ajutiste tööpakkumiste vahendamiseks online-messide keskkonnas. Meie eesmärk on kokku viia ettevõtted, kus praegu töökäsi napib, inimestega, kes otsivad lisatöö võimalusi. Kutsume ajutist lisatööjõudu vajavaid tööandjaid osalema ning julgustame edastama ajutiste töökohtade infot oma töötajatele neil tööandjatel, kel pole hetkel võimalik tööd anda. Virtuaalmess on hea võimalus jõuda kiiresti oma tööpakkumistega tööotsijateni üle Eesti. Töökohtade vahendamiseks luuakse online keskkonda igale tööandjale virtuaalne messiboks, kus ta tutvustab ennast ning pakutavaid töökohti.

Meil on tänapäevane töökeskkond ja hoolime töötaja Jagage voimalusi toopakkumisega, lisaks pakume töötajatele erialaseid koolitusi. Igapäevatöös toetavad Sind sõbralikud, abivalmid ja pühendunud kolleegid ning Sind abistavad innovaatilised IT lahendused.