IFRSi aktsiate oiguste andmine.

Juhul kui ettevõte avaldab soovi märkida alusaktsiaid, siis tuleb see kajastada ka raamatupidamises — konverteerida õigused põhiaktsiate vastu. Uue positsiooni soetusmaksumus jääb samaks nagu vana positsiooni soetusmaksumus.

Teistel juhtudel võib Tallinnal endal isegi olla lennuühendus mõne kaugema linnaga, kuid lennupiletite hindu võrreldes tuleb välja, et vahepeatusega lennata on odavam. Sponsor aitab tagada investori jaoks läbipaistvuse Tihti on DRide pakkumise protsessi algatajaks ettevõte ise.

IFRSi aktsiate oiguste andmine

Sellisel juhul on tegemist sponsoriga hoidmistunnistuste noteerimisega, kus firma katab ka enamiku noteerimisega seotud kuludest. Vastutasuks saab nende aktsiate hoidmistunnistusest likviidne väärtpaber välismaa börsil, mis kaupleb üldjuhul kohalike aktsiatega üpris võrdväärsetel tingimustel.

Osalusoptsioonidest: testi oma optsiooni aktsiatele või osadele

Hoidmistunnistuse omaniku jaoks tähendab see võrdseid õigusi aktsia omanikuga, pank kui vahendaja peab aga sel juhul hoolitsema DRi omaniku ja emitendi vahelise infovahetuse eest. DRide populaarsus ongi kasvanud suuresti tänu sellele, et tegemist on kõigi kolme osalise jaoks kasuliku praktikaga.

IFRSi aktsiate oiguste andmine

Investor saab portfelli hajutamiseks kapitali paigutada enda jaoks uutesse eksootilisematesse paikadesse; emitent saab odavamalt ja lihtsamalt siseneda uutele turgudele, kust oma tegevuse jaoks kapitali kaasata; pank saab omale veel ühe teenuse, mida klientidele pakkuda. On aga olukordi, kus ettevõte pole oma aktsiatele korraldatud DRi programmiga otseselt seotud.

  • Küllaltki tihti kasutataksegi kõnekeeles optsiooni mõistet vaid tulumaksuseaduses kirjeldatud osalusoptsioonide ekvivalendina.
  • Credit Suisse valikuvoimalused
  • Korporatiivsete sündmuste arvelevõtt on ka oluline osa väärtpaberite raamatupidamisest ning investeerimisinstrumentide raamatupidamise eripära.

Sellisel juhul on tegemist sponsorita hoidmistunnistuste noteerimisega. Sponsorita noteerimine on tavaliselt panga enda otsus ning ettevõte noteerimisprotsessist osa ei võta. Sel viisil väljastatud hoidmistunnistuste jaoks kehtivad ka suuremad kauplemispiirangud. Lisaks väiksemale likviidsusele peab investor arvestama ka sellega, et sponsorita hoidmistunnistuse omanikuna ei pruugi tal olla aktsiaomanikuga võrdseid õiguseid dividendidele või hääleõigusele aktsionäride koosolekul, see oleneb vahendaja tingimustest.

IFRSi aktsiate oiguste andmine

Eesti investorile on enamus DRe kättesaadavad Eesti investoril tuleb arvestada ka piirangutega, mis hoidmistunnistustele Regulatsiooni raames peatati mitmes Eesti pangas hoidmistunnistustega kauplemine, kuna seadust tõlgendati nii, et need kuuluvad investeerimistoodete alla, mis on jaeinvestoritele ilma vastava teabeleheta müümiseks keelatud. Tavapäraselt toimub alusvara eest maksmine alles tehingu toimumisel alusvaraga ning seetõttu ei ole optsiooni väljastamisel optsiooni enda hinnaks alusvara hind ehk optsiooni hind on pigem võrreldav kinopileti hinnaga, mis annab õiguse filmi vaadata, kuid ei ole filmi enda ostu-müügi hind.

Tingimuslikud optsioonid on võrreldavad loteriipiletiga, mille soetamisel võib, kuid ei pruugi soovitud tulemus tulevikus täituda. Et osalusoptsiooni ei käsitletaks erisoodustusena Eesti tulumaksuseaduse mõistes, siis peab ta vastama konkreetsetele tingimustele: optsiooni saaja ei tohi saada tööandja antud osalusoptsiooni võõrandamisel või optsiooni alusvaraks oleva osaluse omandamisel tulu; või kui saadakse tulu, siis erisoodustuseks ei loeta osalusoptsiooni andmist juhul kui: osalusoptsiooni alusvara on osalus tööandjas või tööandjaga samasse kontserni kuuluvas äriühingus, ning osalus äriühingus omandatakse mitte varem kui kolme aasta möödumisel osalusoptsiooni andmisest arvates, ning osaluse saajaks on sama isik, kellele osalusoptsioon anti optsiooni enda ennetähtaegset võõrandamist käsitletakse samuti erisoodustuse tekkimisena, sest seaduses on töötajal sätestatud kohustus teatada tööandjale osalusoptsiooni võõrandamisest.

Finantsmaailma suhteliselt lai avatus võimaldab seda ka üpris valutult teha, kuid ikkagi kehtivad teatud piirangud, mille tõttu näiteks Tallinnast otse Taiwani börsilt aktsiaid osta ei saa. See võib olla tingitud kas tehnilistest, seaduslikest või muudest kaalukatest põhjustest.

Erisoodustuse teema on vaid üheks kaasnevaks või mittekaasnevaks asjaoluks osalusoptsioonide kokkulepete sõlmimisel. Kuna maksunõustajad on osalusoptsioone tihtipeale käsitlenud vaid tulumaksuseaduste nõuetest lähtuvalt ning ei ole vaadelnud osaluse ja optsioonide teemat laiemalt, siis esineb osalusoptsioonide kokkulepetes tihtipeale puudujääke või mitmeti mõistetavusi, millest tavapärasemaid me alljärgnevalt käsitleme.

Korporatiivsed sündmused

Osalusoptsiooni kokkulepe eirab äriseadustikus sätestatud otsustuspädevusi, mistõttu optsiooni realiseerumine on tagamata. Tegemist on tüüpiliselt situatsiooniga, kus: optsioonikokkuleppe osapooleks ei ole võetud isikut, kellel on õigus teha otsuseid optsiooni alusvaraga.

IFRSi aktsiate oiguste andmine

Näiteks kui aktsiate või osadega ei kaubelda vabalt turulsiis ei ole võimalik äriühingu juhatusel tööandjal soetada aktsiaid või osasid, mis on vajalikud optsiooni realiseerimiseks ehk töötajale osaluse andmiseks. Kokkuleppesse kaasamata ei saa äriühingu juhatus ega nõukogu nõuda aktsionärilt olemasolevate aktsiate või osade võõrandamist tulevikus ega uute aktsiate emiteerimist tulevikus.

Korporatiivsete sündmuste hulka kuuluvad näiteks dividendimaksed, intressimaksed, võlakirjade lunastusmaksed sh osaline lunastamineaktsionäride üldkoosolek, fondiemissioon, konverteerimine, nimiväärtuse muutmine kapital muutubsplittimine nimiväärtuse vähendamine, kapital ei muutupöördsplittimine nimiväärtuse suurendamine, kapital ei muutuuute aktsiate registreerimine aktsiakapitali suurendamineaktsiate tühistamine aktsiakapitali vähendamineavalik emissioon, ülevõtmine, ümberkujundamine, ühinemine ning jagunemine.

Kõik need sündmused leiavad aset väärtpaberite arvestuses. Investeerimisinstrumentide raamatupidamises mängivad olulist rolli korporatiivsete sündmuste kuupäevad. Record date — päev, mille seisuga fikseeritakse korporatiivses sündmuses osalevate investorite nimekiri.

Mis on aktsiate hoidmistunnistused?

Nimekiri fikseeritakse õhtul kell Ex date — sellel päeval ostetud väärtpaberid ei sisalda enam õigust osaleda korporatiivses sündmuses, sest tehingu täitmisel kantakse väärtpaberid isiku väärtpaberikontole pärast investorite nimekirja fikseerimist.

Payment date — maksete tegemise päev, mis on kindlaks määratud väljamaksete aluseks olevas dokumendis näiteks üldkoosoleku otsus dividendide maksmise kohta, võlakirja emissioonitingimused. Sellel päeval kantakse raha nende investorite väärtpaberikontoga seotud arvelduskontodele, kes olid fikseerimispäeva record date seisuga investorite nimekirjas.

IFRSi aktsiate oiguste andmine

Aktsiate konverteerimine conversion. Selle korporatiivse sündmuse sisu seisneb selles, et üks paber ettevõtte väärtpaberikontol konverteeritakse teise paberi vastu.

Saada vihje

Eksisteerib ka kindel suhe ratiomillega toimub konverteerimine. Raamatupidamises tähendab see ühe väärtpaberi aluse kustutamist ning teise väärtpaberi aluse loomist. Vana väärtpaberi soetusmaksumus muutub uue väärtpaberi soetusmaksumuseks. Konverteerimisega ei teki realiseeritud kasumit või kahjumit.

IFRSi aktsiate oiguste andmine

Uuel väärtpaberil tekib realiseerimata kasum või kahjum, mis võrdub soetusmaksumuse ning turuväärtuse vahega. Ühe väärtpaberi võib konverteerida mitme väärtpaberi vastu.